Bilirkişilik Temel Eğitimi – 2 (Ankara)

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 3 Ağustos 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği”ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda “katılım belgesi” sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Uzmanlık alanında beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen belgeler ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Bilirkişilik Bölge Kurullarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede Bilirkişilik Temel Eğitimleri 17-18 Kasım, 24-25 Kasım 2018 günlerinde Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Merkezinde gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitim Süresi: 18 saat teorik ve 6 saat uygulamalı (pratik) olmak üzere toplam 24 SAAT.
Eğitim Tarihleri: 17-18 Kasım, 24-25 Kasım 2018 (Cumartesi-Pazar günleri)
Eğitim Saati: 10.00 – 16.50 (* 17 Kasım günü 13:30-19:30 arasında olacaktır)
Eğitim Yeri: BMO Genel Merkezi

1. Eğitim Kimler İçin?

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Adalet Bakanlığı tarafından yayınlan bilirkişilik başvurularına ilişkin duyurularda belirtilen bilirkişilik koşullarını sağlayan adaylar.

2. Eğitime Kimler Katılabilir?

Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş TMMOB üyeleri.

3. Bilirkişilik Eğitimi için İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Bağlı bulundukları meslek odasına, ait mesleğe yapmalarına engel teşkil edecek bir disiplin cezası almadıklarını ve borçlarının bulunmadığını belirten üye sicil durum belgesi veya üye belgesi (BMO üyeleri için bu belge oda tarafından dosyalarına eklenecektir)
 • Eğitime katılma talep formu (EK-1 Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu)
 • Eğitim ücretinin ödendiğini gösteren dekont veya makbuz

 

4. Eğitim İzlencesi (Programı)

17 Kasım 2018
Cumartesi
13.30 – 14.20
 • Giriş (20 Dakika)
 • Türk Yargı Teşkilatı (15 Dakika)
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler (15 Dakika)
14.30 – 15.20 Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler (50 Dakika)
15.30 – 16.20 İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (50 Dakika)
16.30 – 17.20
 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)
17.30 – 18.20 Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)
18.30 – 19.20 Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)
 
18 Kasım 2018
Pazar
10.00 – 10.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (50 Dakika)
11.00 – 11.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (50 Dakika)
12.00 – 12.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (50 Dakika)
14.00 – 14.50 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)
15.00 – 15.50 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)
 
24 Kasım 2018
Cumartesi
10.00 – 10.50 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (50 Dakika)
11.00 – 11.50 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (50 Dakika)
12.00 – 12.50 Oy ve Görüşün Sunulması (50 Dakika)
14.00 – 14.50 Oy ve Görüşün Sunulması (50 Dakika)
15.00 – 15.50 Oy ve Görüşün Sunulması (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
(50 Dakika)
 
25 Kasım 2018
Pazar
10.00 – 10.50 Uygulama 1 – UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması (50 Dakika)
11.00 – 11.50 Uygulama 2 – Örnek Olayların Sunulması (50 Dakika)
12.00 – 12.50 Uygulama 3 – İncelemelerin Gerçekleştirilmesi (50 Dakika)
14.00 – 14.50 Uygulama 4 – Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (50 Dakika)
15.00 – 15.50 Uygulama 5 – Genel Değerlendirme (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Uygulama 6 – Eğitim Değerlendirme Anketi (50 Dakika)

 

5. Eğitmenler

Çiğdem YATAĞAN – Teorik eğitim.

Ahmet ERDEM – Uygulamalı eğitim.

6. Belge ve Sınav

 • Eğitimi tamamlayanlara Bilgisayar Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi” verilir.
 • Derslere devamlılık ve eğitime katılmak zorunlu olup, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenecek ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilerek kayıtlı oldukları dönem için tamamlanma hakkı tanınmayacaktır. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi katılım belgesi alamayan katılımcılar için para iadesi yapılmaz.

7. Başvuru

Başvurunuzun tamamlanması için ön kayıt formunun doldurulup eğitim ücretinin 15 Kasım 2018 günü saat 17.00’ye kadar yatırılması gerekmektedir.

Eğitim Ücreti ve Ödeme Bilgileri

Eğitim ücreti kişi başı 600 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeyi, aşağıdaki hesap bilgilerini kullanarak “ad, soyadı, üye sicil no. ve Bilirkişilik Eğitimi” açıklamasıyla Banka aracılığıyla ya da Oda birimlerimizden nakit ve kredi kartı kullanarak yapabilirsiniz.
Hesap Adı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
Banka ve Şube : Garanti Bankası Necatibey Şubesi
Hesap No : 130 / 6295846
IBAN : TR76 0006 2000 1300 0006 2958 46

Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin yapılacağı yer:

Genel Merkez

Necatibey Cad. No:88/7 Çankaya/ ANKARA
Telefon  :  0(312) 230 3145 * Faks      :  0(312) 230 3146


Ön Kayıt için:

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

 

 

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası