•  
  •  

Zorunlu Açıklama:
YENİ AKİT’in Karalamalarına Tekzip

BMO SEÇSİS Çalışma Grubunca hazırlanan, 4 Ekim 2018’de duyurulan “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” raporu kamuoyunda yoğun ilgi görmüş, başta üyelerimiz ve basın-yayın kuruluşları olmak üzere pek çok kesimden olumlu geribildirimler almışken 18 Ekim 2018’de Yeni Akit  gazetesinde -adı belirtilmeyen bir BMO üyesinin yönlendirmesiyle- raporumuzla ilgili gerçeği yansıtmayan, karalamalarla dolu bir haber yayımlandı.

Yönetim kurulumuz, Yeni Akit gazetesine 25 Ekim 2018’de noter aracılığıyla tekzip göndermesine karşın tekzip metni yasal süre içerisinde gazetede yayımlanmadı. Odamızın hukuk danışmanlarının gazeteyle yaptığı görüşmeler de sonuç vermeyince 7 Kasım 2018’de Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğine “yayımlanan haberle kişilik haklarının ihlal edildiği” belirtilerek başvuruda bulunuldu. Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 7 Kasım 2018 günlü kararıyla istemimizi reddetmesi üzerine 15 Kasım 2018’de Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğine karara itiraz başvuru yapıldı; ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, önceki mahkemenin kararını uygun bularak 19 Kasım 2018 günlü kararıyla itirazı reddetti.

Yasal haklarımızı kullanarak başlattığımız “tekzip” girişimleri sürerken BMO SEÇSİS Çalışma Grubunun hazırladığı raporları ve önerilerimizi 13 Kasım 2018’de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK’ye) yazıyla ilettik. Raporlarımızı ve önerilerimizi inceleyen YSK Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğünden gelen istek üzerine SEÇSİS Çalışma Grubu üyelerimiz 4 Aralık 2018’de YSK Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğü temsilcileriyle bir toplantı yaptı. YSK temsilcileri bu toplantıda, “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” raporuyla belgelenen aksaklıkların dikkatle değerlendirildiğini, önerilerimizin yerinde bulunduğu dile getirerek veri giriş süreçlerinde ve yazılımlarında düzenlemeler yapılması için çalışmaların başlatıldığı belirttiler.

Yeni Akit gazetesine gönderilen tekzip metnini ve ilgili gelişmeleri, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu


YENİ AKİT’E GÖNDERİLEN TEKZİP

18.10.2018’de Yeni Akit gazetesinin İnternet sitesinde https://www.yeniakit.com.tr/haber/tmmob-saibe-yaygarasina-erken-basladi-yine-karanlik-provokasyon-532160.html adresinde çıkan, halen yayında olan “TMMOB ŞAİBE YAYGARASINA ERKEN BAŞLADI! YİNE KARANLIK PROVOKASYON” başlıklı haber gerçeği yansıtmadığından yasa gereği tekzip ve düzeltme hakkımızı kullanmak istiyoruz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), Anayasanın 135. maddesinde tanımlı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur;  6235 sayılı TMMOB Kanununca kurulmuş, yasalar ve Oda genel kurulunda kabul edilip Resmi Gazetede (21.05.2013, 28653) yayımlanan Ana Yönetmelik çerçevesinde çalışan meslek odasıdır.

BMO Ana Yönetmeliğinin Odanın Amaçları-7.(o) maddesi şöyledir: “Bilişim alanındaki ulusal ve uluslararası her türlü gelişmeyi takip etmek, gerekli görülen hallerde bunların ülkeye yansımalarını ortaya koyan raporlar hazırlamak ve bu gelişmelerle ilgili toplumu ve üyelerini bilgilendirmek.” Dolayısıyla kamuoyunu meslek alanıyla ilgili konularda aydınlatmak, bilişim uygulamaları konusunda kamu kurumlarını uyar­ıp öneriler yapmak, BMO’nun sorumluluğu ve ana görevlerindendir.

BMO, bu görev bilinciyle, kamu bilişim uygulamalarından olan Seçim Bilişim Sistemi-SEÇSİS’e ilişkin yanıltıcı, önyargılara yol açan yayın ve söylentilerin yarattığı kaygıları gidermek için “Her Yönüyle SEÇSİS” raporunu hazırlamıştır. Mart 2017’de yayımlanan rapor, sistem sahibi YSK’nin kamuya açtığı bilgilere, YSK’yle yapılan görüşmelere dayanarak oluşturulmuştur. İlgili haberde belirtildiği gibi düzmece değil, YSK’nin kamuya açık bilgi-belgeleriyle doğrulanabilir bir rapordur.

Haberde, BMO’nun Mart 2017’de yayımladığı “Her Yönüyle SEÇSİS” raporuyla 04.10.2018’de açıkladığı “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” raporunun karıştırıldığı görülmektedir. Oysa BMO, Mart 2017’de SEÇSİS’i tanıtan ilk raporu, 04.10.2018’de 24 Haziran seçim sonuçları veri analizini içeren ikinci raporu yayımlamıştır. Haber, raporlar incelenmeden, amaçları kavranmadan yazılmıştır.

“24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” raporunun kaynağı da ilk rapordaki gibi YSK’nin kamuya açıkladığı bilgilerdir. YSK’nin 4 Temmuz 2018’de Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde yayımladığı kesin seçim sonuçları kaynak olarak alınmış, bu verilerdeki tutarsızlıklar saptanıp nedenleri belirtilmiş, veri yanlışları belgeleriyle gösterilmiştir. Kaynağı raporda belirtilen bilgi ve belgeler isteyen herkesçe doğrulanabilir.

Kamu bilişim sistemlerinin denetlenmesi, BMO’nun yasal görevidir (TMMOB Ana Yönetmeliği 50. madde). SEÇSİS’in çıktısı olan seçim sonuçlarının incelenmesi, önemli bir mesleki denetim örneğidir. “24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi” raporunda, oy sayımı ve sisteme girilmesinde aksaklıklar yaşandığı, bu nedenle oyların tercih edilen aday ya da partilere yansımadığı, bu durumun seçime katılan tüm aday ve partileri etkilendiği belgelenmiştir. Nesnel, olguya dayalı, bilimsel bir incelemenin sonuçlarını içeren raporda, adil ve güvenli bir seçim için bu aksaklıkların giderilmesi gerektiği vurgulanıp teknik ve yönetsel düzenlemeler önerilmiştir.

BMO’nun, kamu bilişim sistemlerinin ülke ve toplum yararı gözetilerek geliştirip işletilmesi ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yayımladığı raporlar incelenmeden hazırlandığı anlaşılan ilgili yazıda söylentiye dayalı, gerçek dışı yorumlarla “düzmece, şaibe” gibi karalama niyetli nitelemelerde bulunularak kamuoyu yanıltılmaktadır.

BMO üyelerini inciten, kurumsal itibarını zedeleyen yazının yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi, işbu tekzip yazısının 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 gün içinde 7 gün süreyle sitenizin aynı yerinde, aynı sayfada, aynı sütunda, aynı puntolarla yayımlanması için gereğini dileriz.