AKN ve Kota Uygulamalarıİnsan Hakkı İhlalidir

Bilindiği üzere İnternet erişim tarifelerinde Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla 2019 başında kaldırıldı. Yeni uygulamayla, geçmiş dönemde başlamış ve süren limitsiz/kotasız sözleşmelerle hizmet alan kullanıcılar, aynı ücretle ve AKN sonrası hız düşüşü olmaksızın İnterneti kullanmaya devam etmekteler.

Geçtiğimiz hafta yazılı-görsel basında, İnternet medyasında yer alan haberlerden edindiğimiz bilgilere göre Türk Telekom’un BTK onayına gönderdiği yeni tarifeler 1 Nisan 2019  itibarıyla yaşama geçtiğinde, sürmekte olan sözleşmelerle hizmet alan kullanıcıların eski uygulamadaki AKN’leri yeni kotaları olacak, yani kullanıcının aylık kullanım miktarı AKN’ye ulaştığında İnternet  bağlantısı tamamen kesilecektir. Bu durum, kullanıcı açısından hem daha geri bir kullanım hem de sözleşmeyle kazandığı haklarının gaspı anlamına gelmektedir. BTK bu tarife değişikliğini reddetmeli, diğer hizmet sağlayıcılardan gelecek benzer taleplerin önünü ivedilikle kapamalıdır.

Telekom’un özelleştirilmesiyle kamusal bir alan olan iletişim, piyasaya terk edilmiştir.  Hizmet niteliğinin ve erişilebilirliğin rekabet ortamında artacağı iddiaları boşa çıkmış, İnternet altyapısı geri kalırken Türk Telekom piyasanın tekeline dönüşmüştür. BTK, kamusal bir alan olan İnternet’in ve kamusal bir hak olan İnternet kullanımının tekelleşmiş piyasa aktörlerinin taleplerine göre şekillenmesine izin vermemeli;  alanı düzenleyici, denetleyici konumunu korumalı ve kamusal çıkarları önceleyen bir yaklaşımla kamu kurumu olmanın gereğini yapmalıdır. Kamu adına görev yapanların çıkar çatışması yaratacak biçimde hizmet sağlayıcıların yönetiminde yer almasından vazgeçilmelidir.

Türkiye’de İnternet altyapısına yatırım yapılmaması, fiber altyapısının beklenenin çok gerisinde kalması; İnternete erişimin gerek ekonomik gerek hukuksal düzenlemelerle kısıtlanması, yurttaşların alım gücünü zorlayacak ölçüde pahalı hale getirilmesi; İnternetin haksız-hukuksuz ve dünyada eşi görülmedik ölçüde sansürlenmesi tümüyle politik kararlardır. Saray rejimi, yerel yönetim seçimlerinin ardından topluma çıkarılacak faturayı gizlemeye çalışmakta, toplumun haklarına ve özgürlüklerine duyarlı örgütler olarak  bizlere de bu politikaları teşhir etmek ve bunlara karşı mücadele etmek düşmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İnternet erişimini temel insan hakkı olarak tanımlamaktadır. İnternet, ancak ucuz, sansürsüz ve hızlı olduğunda etkin kullanılabilir; dolayısıyla bu nitelikleri taşıyan İnternet erişimi, tüm yurttaşların, herkesin hakkıdır. Bu bağlamda, erişim hızının düşmesine, bağlantının kesilmesine yol açan AKN ve kota uygulamaları, insan hakkı ihlalidir!

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, ülkemizde yaşayan herkesin İnterneti ucuz, sansürsüz, hızlı, kesintisiz ve etkin kullanabilmesi amacıyla mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu
22.02.2019

 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası