2019 Yılı İçin En Az Ücret Tanımları

Bilgisayar Mühendisleri Odası En Az Ücret Çalışma Grubu,
üyelerimizin ve meslektaşlarımızın en az ücretlerinin hesaplanmasında temel alınacak ölçütleri belirleyerek
2019 yılı için “En Az Ücret Tanımları”nı yayımladı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Çalışma Programındaki hedefler doğrultusunda Kasım 2018’de kurularak çalışmalarına başlayan BMO En Az Ücret Çalışma Grubu, “BMO En Az Ücret Yönergesi”ni ve 2019 yılı için “En Az Ücret Tanımları” dokümanını hazırladı.

Odamıza kayıtlı bir mühendisin en az aylık brüt ücretinin, güncel ekonomik koşullar çerçevesinde deneyim, öğrenim, iş ortamında üstlenilen sorumluluklar ve günlük yaşamın gerekliliklerine göre belirlenmesi amacıyla oluşturulan En Az Ücret Tanımları dokümanında, ücret hesabında etken olan  ölçütler ve ilgili katsayılar tanımlanmakta, ücret hesaplamasında uygulanacak yöntem açıklanarak örnekler verilmektedir.

BMO En Az Ücret Yönergesi, yönetim kurulunun 18 Şubat 2019’daki toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kuralları yönergede tanımlanan en az ücret uygulamasına göre TMMOB’nin her yıl duyurduğu “Mühendislik Asgari Ücreti” baz ücret kabul edilip bilgisayar mühendisinin özellikleri ve durumunu gösteren katsayılar yansıtılarak en az ücret hesaplanmaktadır. TMMOB, 2019 yılı için Mühendislik Asgari Ücretini brüt 4.500 TL olarak açıklamıştır. (Açıklamaya buradan erişebilirsiniz.)

“En Az Ücret Tanımları” dokümanının Sunuş bölümünde çalışmanın amacı şöyle ortaya konmuştur:

“Bu dokümanla tanımlanan en az ücretlerin,

  • kamu ya da özel kesimde çalışan üyelerimizin/meslektaşlarımızın iş sözleşmelerinde ve maaşlarının belirlenmesinde,
  • Üyelerimizin/meslektaşlarımızın bilişim sistemi geliştirme, uygulama/yazılım geliştirme süreçlerinde ürettiği mühendislik hizmetlerinin edinilmesinde ve ilgili ihalelerin bedellerinin saptanmasında

temel alınması amaçlanmaktadır. Meslek odası kimliğiyle ücret tanımlama yetkisine sahip olan BMO, resmi kurumlar başta olmak üzere istemde bulunan kurum/kuruluşlara mesleğimizle ilgili ücretleri bildirirken de yine bu dokümandan yararlanılacaktır.”

BMO En Az Ücret Çalışma Grubunun hazırladığı “En Az Ücret Tanımları” üyelerimiz için olduğu kadar bilişim kesimi açısından da büyük bir beklentiyi karşılayan önemli bir kaynak oluşturmaktadır.  

BMO En Az Ücret Yönergesi
En Az Ücret Tanımları 2019
TMMOB 2019 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası