BMO 4. Dönem2. Danışma Kurulu Toplantısı9 Mart 2019’da Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. dönem ikinci Danışma Kurulu toplantısı, 9 Mart 2019 Cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir’de eşzamanlı olarak yapıldı. Ankara’da Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin eğitim salonunda, İstanbul ve İzmir’de ise BMO İl Temsilciliklerinde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantıları, tüm üyelerimize çağrı yapılarak Genel Üye Toplantısıyla birlikte düzenlendi.

Ankara’daki toplantı, Prof. Dr. Aziz KONUKMAN‘ın ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdiği konuşmasıyla başladı. Toplantının ikinci bölümünde BMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Uğur KOCAGER, 4. dönem çalışmalarını bir sunuyla özetledi.

İstanbul’daki toplantının ilk bölümünde BMO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet BUDAK ile İstanbul İl Temsilcilik Kurulu üyesi Umutcan ÖNAL, “Yerel Seçimlere Doğru Seçim Güvenliği” başlıklı konuşmayla Odamızın Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve seçim süreçlerine ilişkin çalışmalarını aktardılar. Sonraki bölümde BMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ezgi EFE, 4. dönem çalışmalarımızı kapsayan sunuyu yaptı.

İzmir’deki toplantıda da Yönetim Kurulu Üyesi Okan ÖZTÜRKMENOĞLU, dönem başından bu yana yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Toplantılar, yönetim kurulunun bilgilendirmesinin ardından komisyon temsilcilerinin, komisyonların etkinliklikleri ve tasarılarını aktarmasıyla sürdü. Meslektaşlarımızın hakları, kamu sistemlerinin denetimi, Odamızın yayımladığı “En Az Ücret Tanımları” ile seçim güvenliği ve İnternet erişim tarifelerine yönelik açıklamalarla ilgili görüşlerin paylaşıldığı toplantıların son bölümünde Danışma Kurulu üyeleri ve üyelerimiz söz alarak 4. dönem çalışmalarına ilişkin önerilerini dile getirdiler.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası