YSK’nin Önerilerimize Yanıtları

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK’ye) 13 Kasım 2018’de raporlarımızı ve önerilerimizi içeren bir yazı gönderdik. Bu yazının ardından 4 Aralık 2018’de BMO SEÇSİS Çalışma Grubu üyeleriyle YSK Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğünün teknik görevlilerinin bir araya geldiği toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında 22 Ocak 2019’da kuruma bir yazı daha göndererek YSK’den yazılarımızda ve toplantıda dile getirilen önerilere ilişkin görüşlerini, değerlendirmelerini beklediğimizi belirttik.

Kurumdan yanıt beklerken YSK’ye ve siyasi partilere yönelik önerilerimizi, 11 Şubat 2019’da sitemizden yayımladık. (YSK’ye ve Siyasi Partilere Önerilerimiz)

YSK, Odamıza yolladığı 27 Şubat 2019 günlü yazısıyla önerilerimizi yanıtladı. 4 Mart 2019’da elimize geçen yanıtta öne çıkan konular ve yazının tümü aşağıda yer almaktadır.

* * *

BMO’nun Önerisi: YSK, seçimler sırasında ve sonrasında yapılan itirazları, bu itirazlar için alınan kararları, itiraz sonucundaki değişiklikleri, sandık bazında ve tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurmalıdır.
YSK’nin Yanıtı: 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminden başlamak üzere, Başkanlığımızın https://sonuç.ysk.gov.tr adresinden, kesin seçim sonuçlarının ilanından sonra, itirazlı sandık sonuç tutanakları için düzenlenen denetim tutanağı vatandaş ile de paylaşılacaktır.

– – – – –

BMO’nun Önerisi: Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağındaki verilerin görüntü tanıma teknolojisiyle sayısal veriye dönüştürülerek sisteme işlenmesi; cetvel ve tutanaklardaki değerlerin sisteme girilen sandık sonuç verileriyle karşılaştırılması.
YSK’nin Yanıtı: Sandık sonuç tutanağında yer alan verilerin görüntü işleme teknolojisi kullanılarak Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSiS) aktarılması ve bunu kontrol edebilecek yeni sistemler kurulması hususu Başkanlığımızca değerlendirilmektedir.

– – – – –

BMO’nun Önerisi: Veri girişlerinde oluşabilecek yanlışların giderilmesi açısından İlçe Seçim Kurullarına yapılan itirazlar belirleyici olmaktadır. İlçe Seçim Kurullarına itiraz süresi -özellikle eşzamanlı çok sayıda seçimin yapıldığı seçimlerde- hataların saptanması, itirazların yapılması ve düzeltilmesi adımları göz önüne alındığında yeterli uzunlukta değildir. Bu sürenin, gereken yasal düzenleme yapılarak uzatılması, veri giriş yanlışlarının azaltılmasını sağlayacaktır.
YSK’nin Yanıtı: İlçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların süresi, 298 sayılı Kanunun 128, 129 ve 130. maddelerinde belirtilmiş olup, itiraz sürelerinin uzatılması hususu yasal düzenleme gerektirmekte olup, konu hakkında Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

– – – – –

BMO’nun Önerisi: Kaydırarak veri girişi, aynı sandığa ait birden çok Sandık Sonuç Tutanağının girilmesi/taranması gibi yanlışların saptanıp düzeltilmesi amacıyla yazılımlarda veri giriş kontrolleri kapsanmalı, bu kontrollerde saptanan yanlışların giderilmesini sağlayacak işlemler için düzenlemeler getirilmelidir. (Veri giriş kontrolleri örneklerini içeren yazımıza buradan erişebilirsiniz.)
YSK’nin Yanıtı: Anomali raporlarının yapılması konusunda çalışmalar belli  bir plan dahilinde yürütülmekte olup, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimine hazır hale getirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir.

– – – – –

BMO’nun Önerisi: YSK, kesin seçim sonuçları belli olduğunda seçime ilişkin verileri BMO gibi kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşmalıdır.
YSK’nin Yanıtı: 298 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi gereğince, sandık ölçekli seçim sonuçları, seçime katılan ve talepte bulunan siyasi partiler ile eşzamanlı olarak paylaşılmakta olup, söz konusu verilerin Bilgisayar Mühendisleri Odasına yasa gereği verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

YSK’nin yanıtlarını içeren yazının tümü: YSK Yazısı_27 Şubat 2019

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası