Endüstri 4.0 ve Makine Öğrenmesi Semineri

ENDÜSTRİ 4.0, BENZETİM (Simülasyon) ve MAKİNE ÖĞRENMESİ
SEMİNERİ

Seminer, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve ODTÜ Mezunları Derneği işbirliğiyle 30 Mart 2019 Cumartesi günü ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katkılarıyla ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonunda, saat 14:00 – 17:00 saatleri arasında düzenlenecektir.


KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. Veysi İşler
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldı.  Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Bilimleri bölümlerinde yüksek lisansını tamamladı. 1995 yılında paralel görüntü oluşturma alanında aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. Aynı üniversitede Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programının koordinatörlüğünü yürüttü.  Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde GATE-R Laboratuvarı’nın (Oyun ve Animasyon Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı) kurucusu ve koordinatörü oldu. ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin direktörlüğünü yürüttü. Hong Kong Politeknik Üniversitesi Bilgisayar ve Multimedya Laboratuvarı ve Bilgisayar Bölümü’nde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalıştı. 1996 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak katıldı. 2000-2005 yılları arasında simülasyon ve oyun geliştirme alanlarında araştırma-geliştirme ekibini yönlendiren endüstride alıştı. 2006 yılında kurulan Simsoft Firmasının kurucu ortağıdır. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Ferda Nur Alpaslan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans ve yüksek lisans derecesini aldı.  Doktorasını 1990 yılında ABD’deki North Texas Üniversitesi (UNT) Bilgisayar Bilimi Bölümünde tamamladı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Intelligent Systems Lab’ın kurucusu ve yöneticisi oldu. Aynı üniversitede öğretim üyesidir.

Mevcut araştırma alanları arasında akıllı sistemler, bilgiye dayalı sistemler, semantik web teknolojileri, akıllı içerik ve anlambilim, teknolojiye dayalı öğrenme, otomatik muhakeme ve makine öğrenmesi sayılabilir. Türkiye Bilim ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından desteklenen ve Türkiye’deki Fransız Büyükelçiliği tarafından finanse edilen birçok araştırma projesi üzerinde çalıştı. Birçok dergi yazarının, kitap bölümünün ve uluslararası konferans makalelerinin ortak yazarıdır.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası