Ondokuz Mayıs ÜniversitesindeMezuniyet Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinin 23. dönem mezuniyet töreni 18 Haziran 2019’da yapıldı. Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen törene Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol ELEVLİ, TMMOB’ye bağlı odaların şube başkanları ve temsilcileri, akademisyenler katıldı. Mezuniyet töreninde Bilgisayar Mühendisleri Odasını, Samsun İl Temsilcimiz Akın ÖMÜR temsil etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol ELEVLİ, Atatürk’ün gençlere armağan ettiği özel bir tarihin adını taşıyan üniversiteden mezun olmanın gurur verici olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında mühendislerin, bilim ve teknolojiyi insanlığın yararına dönüştürerek günümüzün modern yaşantısını olanaklı kıldığını ve dünyayı değiştirdiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Mühendisler olmasaydı dünyamız, olumsuz anlamda çok daha farklı olurdu. Dünyanın değişiminin arkasındaki itici güç de yetkin mühendislerdir. (…) Bugünden sonra artık her biriniz ülkemizin ve dünyamızın değişimine karşı da sorumlu genç mühendislersiniz. Çağdaş Türkiye’nin aydınlık yüzleri olarak ülkemizin, Atatürk’ün çizdiği yoldan sapmadan yükselmesinin en büyük güvencesi sizlersiniz. (…) Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Unutmayın ki dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Sizden isteğimiz, insan odaklı, adil, pozitif olmanız ve öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemenizdir.”

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere armağan ve başarı belgeleri verildi. Bilgisayar Mühendisliği bölümü birincisi Ömer ÖZEN, ikincisi Alihan BAYRAKTAR, üçüncüsü Serhat Celil İLERİ‘ye BMO’nun armağanlarını Akın ÖMÜR sundu.

Tören, mühendislik yemininin hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası