BMK 2019 Danışma Kurulu Toplandı

BMO ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün birlikte düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK) 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günleri Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

BMK’de ele alınacak konular, kurultayın içeriği, oturumları, oturum başlıkları ve konuşmacıları, izlencesi (programı), BMK Danışma Kurulunun görüş ve önerileriyle belirlenecek. Çeşitli kentlerdeki üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleri, örgüt temsilcileri ve üyelerimizden oluşan Danışma Kurulu çalışmalarına başlayarak ilk toplantısını 27 Haziran 2019’da Ankara’da Bilkent CyberPark TTGV Kıvılcım Toplantı Salonunda yaptı.

BMK Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Altay GÜVENİR (Bilkent Üni.), Dr. Atilla ÖZGİT (ODTÜ), Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN (ODTÜ), Doruk FİŞEK (LKD), Engür PİŞİRİCİ (LKD), Gölay ŞAKİROĞULLARI (BMO), Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (ODTÜ), İlker TABAK (BMO), Yasemin SEYDİM (BMO), Prof. Dr. Ziya AKTAŞ (Başkent Üni.) ile BMO Yönetim Kurulu ve BMK Düzenleme Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS‘ın BMK’nin amacı ve diğer etkinliklerden farklı yönlerini dile getirerek kurultayda gündeme alınması hedeflenen konulardan söz ettiği açış konuşmasıyla başladı. BMK Düzenleme Kurulu Başkanı Ezgi PEKŞEN SOYSAL ise kurultay düzenleme çalışmalarını ve takvimini bir sunuyla aktardı; üye ve meslektaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen BMK sormacasının (anketinin) sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bilgisayar mühendisliği eğitiminin sorunları, bölüm ve kontenjan sayılarının artması ve bilgisayar mühendisliğindeki dönüşüm tartışmalarının öne çıktığı toplantıda BMK’de bu konuların yanı sıra işsizlik, beyin göçü, meslek etiği ve ilkeleri, teknolojinin bilgisayar mühendisliğine etkileri, bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler, kamu bilişim sistemlerinin denetimi, özgür yazılım felsefesi ve özgür yazılım uygulamaları, bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesi/örgütlenememesinin de ele alınması gerektiği önerildi.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası