BMO Adana ve Samsun İl Temsilcilikleri Kuruldu, Gaziantep İl Temsilcisi Atandı

Bilgisayar Mühendisleri Odasının etkinliğini artırmak, çeşitli kentlerdeki meslektaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmek amacıyla örgütlenmemizi sürdürüyoruz. Daha önce il temsilcilerimizin yer aldığı Adana ve Samsun illerinde İl Temsilcilikleri kuruldu; Gaziantep’te ise Gaziantep İl Temsilcisi çalışmalarına başladı.

BMO 4. dönem yönetim kurulunun 6 Temmuz 2019 günlü toplantısında alınan kararla kurulan Adana İl Temsilciliği ile Samsun İl Temsilciliğinde temsilcilik kurulları ilk toplantılarını yaparak temsilcilik koordinatörlerini seçtiler ve dönem içinde yürütecekleri çalışmaları, gerçekleştirilecek etkinlikleri planladılar.

BMO Adana İl Temsilciliği

BMO Adana Temsilcilik Kurulu
Ön sıra: Fuat YELKEN, Hilal BOĞA, Haydar KESKİN, Cantekin GÜNEŞER, Yoldaş ERDOĞAN
Arka sıra: Emin GÖKÇE, Orhan ŞENATEŞ

Çalışma alanı Adana’nın yanı sıra Hatay, Mersin, Osmaniye illerini kapsayan BMO Adana İl Temsilciliğinin temsilcilik kurulunda üyelerimiz Haydar KESKİN (1209), Hilal BOĞA (1275), Orhan ŞENATEŞ (3096), Emin GÖKÇE (5292), Fuat YELKEN (5317), Cantekin GÜNEŞER (5555) ve Yoldaş ERDOĞAN (6356) yer alıyorlar. 20 Temmuz 2019’da ilk toplantısını yapan temsilcilik kurulu, Hilal BOĞA’yı oybirliğiyle temsilcilik koordinatörü olarak seçti.

BMO Adana Temsilcilik Kurulunun ilk toplantısında, temsilciliğin görev alanına giren illerdeki üniversite ve teknokentlerde çalışan üyelerimizle bir araya gelmek ve bölgedeki meslektaşlarımızla bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin beklentilerini karşılamak üzere düzenlenecek etkinlik ve eğitimler için öneriler dile getirilerek çalışma planı oluşturuldu. 

BMO Samsun İl Temsilciliği

BMO Samsun Temsilcilik Kurulu Üyeleri: Cihan ATAÇ, Muzaffer BAYRAMOĞLU, Akın ÖMÜR

Temsilcilik kurulu Cihan ATAÇ (1131), Muzaffer BAYRAMOĞLU (2496), Ali Han BEKTAŞ (4115), Akın ÖMÜR (4629), Gizem Özlem ÖZTEKEŞİN‘den (5380) oluşan BMO Samsun İl Temsilciliğinin görev alanı Samsun, Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon illerini kapsıyor.

BMO Samsun Temsilcilik Kurulu ilk toplantısını 24 Temmuz 2019’da yaptı. Cihan ATAÇ, Muzaffer BAYRAMOĞLU, Akın ÖMÜR ve uzaktan bağlantıyla Ali Han BEKTAŞ ile Gizem Özlem ÖZTEKEŞİN’in katıldıkları toplantıda temsilcilik koordinatörlüğüne oybirliğiyle Akın ÖMÜR seçildi. Samsun ve çevre illerde düzenlenecek üye buluşmalarının, etkinlik ve eğitimlerin gündeme alındığı ilk toplantıda özellikle 11-15 Eylül 2019’da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecek, Odamızın da paydaşlarından olduğu UBMK 2019 (4. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı) için yürütülecek çalışmalar belirlendi.

Gaziantep İl Temsilcisi

Gaziantep’teki üyelerimiz ve meslektaşlarımızla iletişimimizi artırmak, ildeki üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki öğrencilerin Odamızı tanımasını sağlamak amacıyla üyemiz Erkan YEŞERSİN (3684) Gaziantep İl Temsilcisi  olarak atandı. Yönetim kurulunun 16 Temmuz 2019’daki toplantısında alınan kararla görevlendirilen Gaziantep İl Temsilcisi Erkan YEŞERSİN kendisine yapılan bildirimin ardından 20 Temmuz 2019’da çalışmalarına başladı.

 

 

 

 

 

* * *

Kurumsallaşma ve örgütlenme çalışmalarına büyük önem verdiğimiz 4. dönemde BMO’nun tanınması, mesleğimizin gelişmesi için sorumluluk üstlenerek temsilciliklerimizde görev alan tüm üyelerimize katkıları için  teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası