Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)Bilgi İşlem Dairesi Başkanını Ziyaret Ettik

Hülya KÜÇÜKARAS, Yasin SARISOY, Gülin ONAT BAYIR, Uğur KOCAGER, İlknur KIRBAŞ ÇÖKDÜ

Bilgisayar Mühendisleri Odasının 27 Haziran 2019’da kamu kurumlarına gönderdiği yazının ardından BMO Yönetim Kurulu, kamu kurumlarının bilişim sistemleriyle ilgili birimlerini ziyaret ederek bilgisayar mühendislerinin çalışma koşullarına ilişkin beklentilerimizi kurum yöneticilerine aktarıyor.

Yönetim kurulu üyelerimiz, TC Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yasin SARISOY‘u 24 Temmuz 2019’da ziyaret etti. BMO Yönetim Kurulu üyeleri Hülya KÜÇÜKARAS, Uğur KOCAGER, Gülin ONAT BAYIR ile Oda Koordinatörü İlknur KIRBAŞ ÇÖKDÜ‘nün yer aldıkları görüşmede BMO’nun bilgisayar mühendisliği eğitimi, mesleki denetim ve imza yetkisi, kamu bilişim sistemlerinin kamu denetimine açılması, kamu verilerinin paylaşılması, kamu bilişim uygulamalarında özgür yazılımın kullanılması konularındaki çalışmalarından söz edilerek tüm bu konuların meslektaşlarımızın yanı sıra çok sayıda üniversite ve bilişim kesimi temsilcisinin katıldığı Bilgisayar Mühendisleri Kurultaylarında tartışıldığı belirtildi.

Yasin SARISOY’un TMO’daki bilgi işlem biriminin yapısı, kullanımda olan ve geliştirmeleri süren bilişim uygulamaları, sistem altyapısına ilişkin bilgilendirme yaptığı ziyarette kamu kurumlarında özgür yazılım kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için sistem kurulumu ve kullanıcı desteği eğitimlerine gereksinim olduğu, bilgi işlem birimlerinde bilgisayar mühendislerinin istihdamının sağlanmasında BMO’nun girişimlerinin büyük önem taşıdığı, kamu bilişim uygulamalarının niteliğinin BMO’nun mesleki denetim bilincini yerleştirmesine koşut olarak artacağı dile getirildi. 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası