Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı – 2019

http://sinyalvegoruntuisleme.org üzerinden kaydolunuz.

Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı – 2019, bu alandaki son gelişmeleri araştırmacılar, konusunda uzman çağrılı konuşmacılar, akademisyenler ve lisans/lisansüstü düzeyinde öğrencilerle birlikte değerlendirmek ve uygulamalı eğitimlerle bu alanda bilgi birikimini yaygınlaştırmak amacıyla Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin işbirliğiyle 5–6 Ekim 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde TED Üniversitesi salonlarında düzenlenecektir.

Sinyal ve Görüntü İşleme alanında çalışan tüm tarafların bir arada olmasıyla güncel uygulama ve yöntemlerin değerlendirilmesi ve yeni çalışma konularının belirlenmesi, içeriğinin ve niteliğinin her seferinde enginleşmesinin yanında ülkemizdeki Sinyal ve Görüntü İşleme literatürüne katkıda bulunulması, etkinliği düzenleyen kurumların en büyük hedefidir. İşlenebilecek veri sayısı ve fiziksel işlem kapasitesindeki artışla birlikte kullanılan algoritmalardaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ileri teknolojilerin; makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay sinir ağları, yapay zekâ uygulamalarının sinyal ve görüntü işleme alanında yaygın kullanımı, üniversitelerin, endüstrinin (sektörün) ve tüm tarafların bu alandaki çalışmalarının paylaşılması, tartışılması, yeni gelişmelerin izlenmesi etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır. Etkinliğin ilk gününde konuşmacıların sunumlarına yer verilecek, ikinci gün ise uygulamalı eğitimler düzenlenecektir.

Etkinlikte; sinyal, görüntü, video ve ses işleme, yapay zekâ, tıbbi görüntüleme, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü ve örüntü tanıma gibi konularda uzman çağrılı konuşmacılar, kuramsal ve uygulamaya yönelik sunumlar gerçekleştireceklerdir. İlki 2017 yılında düzenlenen etkinliğin geleneksel olarak 2 yılda bir düzenlenmesi, ülkemizdeki Sinyal ve Görüntü İşleme alan yazınına  katkıda bulunulması, etkinliği düzenleyen kurumların ana hedefidir.

Bilgi ve kayıt için: http://sinyalvegoruntuisleme.org

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası