30 Ağustos Zafer BayramımızKutlu Olsun!

Zafer, emperyalist ve sömürgeci anlayışla yurdumuzu işgal eden düşmana karşı verilmiş
en büyük, en onurlu savaşın sonudur.

Zafer, bağımsızlığın ve bu topraklarda özgürce yaşamanın ilk adımıdır.

Zafer, Türk ulusunun en büyük kazanımı ve bütün dünyaya ilanıdır.

Çünkü zafere ulaşan o görkemli mücadele, yalnızca Ağustos günlerinin kavurucu sıcağında
Dumlupınar’dan İzmir’e uzanan savaş alanlarında emperyalizmin ordularına karşı değil,
bu topraklarda hüküm süren geçmişe, karanlığa, gericiliğe karşı da yapılmıştır.

Cumhuriyetin yolunu açan bu zafer,
“halk egemenliği” için “ulus” olma kararlılığıyla toplanan Büyük Millet Meclisinin başarısıdır.

Zaferi kazananlar, bu başarıya “küçük” demiş, büyük zaferi ulusun refahı ve iyiliğinde görmüştür.
O nedenle de hızla çalışarak Cumhuriyeti siyasette, kültürde, sokakta inşa etmeye başlamıştır.
Hem de yokluk içinde ama büyük bir tutkuyla, canla başla…

Bugün, ne acıdır ki zaferin kendisi ve ona bağlı kazanımlar anlaşılamamakta, görmezden gelinmektedir.
Sönük ve geçiştirilen anmalardan öte Cumhuriyet, siyasette de kültürde de sokakta da saldırıya uğramakta;
akıl, bilim, laiklik, demokrasi hedef tahtasına konmaktadır.  

Yokluk içinde açılan fabrikalar kapatılmakta, üç kuruşa satılmakta; işçiler, emekçiler yoksulluğa, açlığa mahkûm edilmektedir.
Dağlarımız, derelerimiz, madenlerimiz, limanlarımız adeta sermayeye ve emperyalizme peşkeş çekilmektedir.
İnsanlığın ortak malı olan ormanlarımız birer birer yanmakta, yüz yıl önce olanaksızlıklar içinde zafere ulaştığımız topraklarda
bugün, 21. yüzyılda, bir orman yangını söndürülememektedir.

Zafere inananlar, inançlarını geçen 97 yılda da yitirmediler.
Dün “zafer” diyenler sayıca azdılar. Başardılar…
Bugün zafer isteyenler daha çoklar. Kuşkusuz ki başaracaklar!…

30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyor;
zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü,
onun önderliğinde bağımsızlık savaşı veren tüm yurtseverleri saygıyla, minnetle anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu   

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası