BMO Eğitim Raporunu UBMK 2019’da Sunduk

BMO Eğitim Komisyonunun hazırladığı “Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Durum Saptaması Raporu”nun taslağı, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansında (UBMK’de) 11 Eylül 2019’da yapılan oturumda bölüm başkanlarına sunuldu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Kurulu (BMBB) tarafından düzenlenen, Türkiye ve farklı ülke üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı UBMK’nin dördüncüsü 11-15 Eylül 2019 günlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uzaktan Eğitim Merkezinde (UZEM’de) yapıldı.

Ulusal Kurtuluş Savaşının 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun’da gerçekleştirilen konferansın açılışına OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol ELEVLİ, OMÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal KILIÇ, BMBB ve UBMK Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eşref ADALI, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref AYDIN ile Bilgisayar Mühendisleri Odasından Yönetim Kurulu Üyesi Gülin ONAT BAYIR, Eğitim Komisyonu Başkanı İlker TABAK, Samsun İl Temsilciliği Koordinatörü Akın ÖMÜR ve çok sayıda akademisyenle öğrenci katıldılar.

Konferansın ilk oturumunda, Odamızın Eğitim Komisyonunca hazırlanan “Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi Durum Saptaması Raporu”nun taslağı bölüm başkanlarının ve katılımcıların görüş ve değerlendirmelerine sunuldu. BMO Samsun İl Temsilciliği Koordinatörü Akın ÖMÜR’ün açış konuşmasının ardından söz alan BMO Yönetim Kurulu Üyesi Gülin ONAT BAYIR ile BMO Eğitim Komisyonu Başkanı İlker TABAK, raporun amacını, kapsamını, yürütülen çalışmanın yöntemini ve rapordan alıntılarla bilgisayar mühendisliği eğitiminin ülkemizdeki ve Avrupa’daki durumuna ilişkin saptamaları aktardılar.

Bilgisayar mühendisliği bölümlerinin bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin büyük ilgi gösterdiği rapor, geribildirimler ve önerilerin derlenmesi amacıyla BMO’nun 23-24 Kasım 2019’da düzenleyeceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında bilişim kesimine, üye ve meslektaşlarımıza sunulacak.

no images were found

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası