BMO-Genç Yaz Eğitim KampınınÜçüncüsü Seferihisar’da Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB’ye) bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odasının (BMO’nun) öğrenci üyelerinin katıldığı BMO Genç Yaz Eğitim Kampının üçüncüsü 25-31 Ağustos 2019 günleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yapıldı.

2017 yılından beri gerçekleştirilen ve bu yıl 15 farklı üniversiteden bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin katıldığı yaz kampında 5 gün boyunca “web” ve mobil uygulama geliştirme üzerine bir program uygulandı. Akşamları gerçekleştirilen kamp söyleşilerinde ise akademisyenler, yöneticiler ve sektör çalışanlarının katılımıyla deneyim paylaşımı, bilim tarihi ve kişisel gelişim üzerine oturumlar, film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlendi.

“Web” ve mobil ortamlarda çalışması hedeflenen bir uygulama gerçekleştirmek ve son kullanıcıya açmak için bilinmesi gereken süreçler, teknik kavramlar, geliştirme araçları, kamp katılımcılarına uygulamalı olarak aktarıldı. İlk olarak Okan ÖZTÜRKMENOĞLU’nun anlatımıyla gerçekleşen, veritabanı kavramlarının aktarıldığı ve gerçekleştirilmek istenen uygulamanın veritabanı tasarımının yapıldığı kampta, sonrasında tasarımı yapılan bu veritabanını kullanarak Ali YILDIZ’ın anlatımıyla sürüm yönetim sistemleriyle kontrol edilecek uygulama arayüzü geliştirildi. Geliştirilen bu arayüzlerin kullanımıyla uygulamanın “web” ve mobil ortamlarda kullanılabilecek şekilde programlaması Sezer BAYTAR’ın anlatımıyla yapıldı. Son olarak bu uygulamayı gerçekleştirmek ve tamamlamak için bütünleştirme ve uygulamaya açma araçlarının nasıl kullanılacağı Fatih Mehmet KILIÇ tarafından anlatıldı.

Kamp süresince akşamları gerçekleştirilen kamp söyelşilerinde ise BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS’ın konuşmacı olarak katıldığı, bir mühendis yaklaşımıyla proje ve süreç yönetiminin nasıl uygulanacağını deneyimleriyle aktardığı “Bir Çokgörmüşün Dilinden” oturumu; Bilgisayar Mühendisi M. Harun ÖZER’in bilimi, bilimsel düşünceleri ve bilimsel yöntemlerin önemini anlattığı “Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı” oturumu; Bilgisayar Mühendisi Mutlu PAYASLIOĞLU’nun mesleki çalışmalarının yanı sıra uğraş verdiği “sualtı belgeselciliği” hakkındaki sunumu ve bilişim bilirkişiliği konusundaki bilgilendirme; Stanford Üniversitesinde bir araştırma grubunda çalışan Mete Uğur AKDOĞAN’ın “Silikon Vadisi’nin Merak Edilenleri” oturumunda Amerika’yı, Silikon Vadisi’ni anlattığı konuşması gerçekleştirildi.

Kamp söyleşileri kapsamında TMMOB Genel Başkanı Emin KORAMAZ’ın, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Melih YALÇIN’ın ve BMO İzmir Temsilcilik Kurulu Üyesi Burak İMREK’in katılımlarıyla gerçekleşen “TMMOB ve Toplum için Mühendislik” oturumunda kamp katılımcılarına meslek odalarının önemi, TMMOB örgütlülüğü ve TMMOB çatısı altındaki Odaların üyeleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki birikimleri ile İzmir’e ve topluma kazandırdıklarına ilişkin örnekler ve BMO hakkında bilgiler aktarıldı.

no images were found

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası