Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 23-24 Kasım 2019’da Yapılıyor

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın ikincisi 23-24 Kasım 2019 Cumartesi-Pazar günleri Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde (Sıhhiye Yerleşkesinde) gerçekleştirilecek. Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün işbirliğiyle düzenlenen kurultayda BMO kapsamındaki mühendislik bölümlerinden mezun meslektaşlarımız ve bu bölümlerin öğrencilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, bilim insanları, sektör temsilcileri bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak, bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Bilgisayar mühendisliği eğitiminden çalışma yaşamına, bilişim politikalarından gelecek öngörülerine, teknolojinin etkilerinden mesleki örgütlenmeye dek pek çok alanda bilgisayar mühendisliğini ve bilgisayar mühendislerini gündeme taşıyan kurultay, özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim kesimi açısından bilgisayar mühendisliğinin mesleki ve toplumsal bakışla ele alınarak irdelendiği,  mesleğe özgü tek etkinliktir.

İçeriği, Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Danışma Kurulunun önerileri ve Oda üyelerinden bir sormaca (anket) ile derlenen görüşlerle oluşturulan etkinliğin ayrıntılı izlencesi (programı) kurultay sitesinde yer almaktadır. Kurultayda işlenecek temel konular şöyle belirlenmiştir:

  • Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Çağımızın Bilgisayar Mühendisliği
  • Yurtdışına Beyin Göçü
  • Bilişim Politikaları
  • Meslek Alanı Tanımları ve Mesleki Denetim
  • Güncel Teknolojiler ve Sektörel Uygulamalar
  • Mesleki Örgütlenme ve BMO
  • Toplum için Mühendislik
  • Meslek Etiği ve Mesleki Davranış İlkeleri

Sonuçlarıyla BMO’nun öncelikli hedef ve stratejilerinin belirlenmesini amaçlayarak her dönem düzenlediğimiz Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın ilki, 10-11 Şubat 2018’de İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüyle birlikte gerçekleştirilmişti.

İlkinde olduğu gibi üyelerimiz ve meslektaşlarımız için her yönüyle öğretici, verimli, doyurucu ve ufuk açıcı olacağına inandığımız ikinci kurultayımızda da hep birlikte olmayı diliyoruz.

Kurultay izlencesi (programı) için: http://bmk.bmo.org.tr/

© 2020 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası