TÜTED Arşiv Yeniden Yayında!

Türkiye’de teknik eleman mücadelesinin öncü örgütlerinden olan
Tüm Teknik Elemanlar Derneği‘nin (TÜTED’in) yaklaşık 4 bin sayfalık arşivi,
Bilgisayar Mühendisleri Odasının sahipliğiyle yeniden yayında: tutedarsiv.org.tr

12 Şubat 1970’de kurulan kamu çalışanları sendikası TEKSEN’in (Teknik Personel Sendikası’nın) 12 Mart 1971 askeri darbe yönetiminin 1961 Anayasasında yaptığı değişikliğe dayandırılarak faaliyetten men edilmesinden sonra Türkiye Teknik Elemanları Birliği kuruldu. Birlik, 4 Haziran 1972’de yaptığı olağanüstü toplantıyla adını Türkiye Teknik Elemanlar Derneği (TÜTED) olarak değiştirerek çalışmalarına devam etti.

TÜTED Genel Merkezinin 21 Ocak 1980 akşamı “bir ihbarı değerlendirme” gerekçesiyle güvenlik kuvvetlerince basılması, yöneticilerinin gözaltına alınması ve dernek binasının kapısının mühürlenmesine dek TÜTED, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile birlikte mühendis, mimar ve teknikerlerin örgütlenmesi ve mücadelesinde çok önemli bir rol oynamıştır.

TÜTED’in 1976 yılından başlayarak faaliyetleri sonlandırılana kadar başkanlığını yapan, 2016’da yitirdiğimiz Makine Mühendisi Aykut GÖKER‘in kurtarabildiği örgütsel belgeleri gardırobunun altına yaptırdığı gizli bir bölmede saklamasıyla bugünlere ulaşan arşiv, ilk olarak 2014 yılında İnternet üzerinden yayıma açıldı. Ayrıca arşivdeki belgelere dayanılarak Çetin ÜNALIN tarafından “Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi” adıyla bir kitap hazırlandı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, 2018’e dek erişimde olan TÜTED Arşiv sitesinin yayımının sürmesi amacıyla sitenin yeniden tasarımını ve kurumsal sahipliğini üstlenip Aykut GÖKER’in vefatı sonrasında siteyle ilgilenen eski TÜTED üyeleriyle iletişime geçerek çalışmalara başladı. Site, 12 Mart 2020’de, Aykut GÖKER’in doğum gününde yeniden yayıma açıldı.

TÜTED Arşiv’de tarihçe, dernek kurullarında bulunan kişiler, fotoğraflar ve yönetsel belgelerin yanı sıra teknik elemanların döneme, kendi sınıfsal konumlarına, örgütlenme süreçlerine ilişkin tartışmaları ve ülkenin içinde bulunduğu koşullarla ilgili değerlendirmelerini de içeren pek çok resmi yazı, açıklama ve bülten kapsanıyor. Sitenin “Kapanmayan Yaralar” başlıklı bölümünde ise silahlı saldırı sonucu öldürülen TEKSEN/TÜTED üyesi Dr. Necdet BULUT, Zeki ERGİNBAY ve Koray DOĞAN hakkında ayrıntılı bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.

TÜTED Arşiv, bir yandan yakın dönem Türkiyesi konusunda önemli bir kaynak olurken öte yandan teknik elemanların ortak mücadele deneyimine ilişkin özgün bir birikimi de bugünlere taşıyor. Sosyal medya hesapları da açılan “web” sitesinin içeriğinin katkılarla geliştirilip zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Bugün doğum günü olan, Türkiye’de bilim, mühendislik, teknoloji ve inovasyon alanlarında çok değerli çalışmalar yürüten Aykut GÖKER‘i bir kez daha saygıyla anıyor, TÜTED mirasını bizlere bırakan ve arşivi bugünlere ulaştıran herkese teşekkür ediyoruz.

https://www.facebook.com/tutedarsiv
© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası