Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız
Kutlu Olsun!

ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİN 100. YILI

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında! Ulus egemenliğinin ve halk iktidarının en önemli simgesi TBMM’nin ilk yüzyılı tamamlandı. Bir yüzyıldır Cumhuriyet var, Meclis var… Tabii 100 yıldır Cumhuriyet’e ve Meclis’e karşı direnen halk düşmanları da var.

Oysa halkın iktidarını önceleyen kurucu irade, yetkiyi Cumhuriyet’in ilanından bile önce hızla halka vermiş, Meclis’i açmış ve anayasa hazırlatmıştır. Bizler bugün, TBMM’nin işlevsiz bırakıldığı, parlamenter sistemin alaşağı edilip yasama ve yürütme erkinin tek kişide toplandığı günümüzde, 100. yılını kutladığımız Meclis’in 20 Ocak 1921’de kabul ettiği ilk Anayasanın temel maddelerini anımsatmayı ve unutturmamayı görevimiz sayıyoruz:

  1. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Yönetim biçimi, halkın kendi yolunu gerçekten ve doğrudan kendisinin belirlemesi ilkesine dayanır.
  2. Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin varlığında belirir ve toplanır.
  3. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümet “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını taşır.
  4. Büyük Millet Meclisi, illerin halkınca seçilmiş üyelerden oluşur.

Cumhuriyet, çok zor koşullarda açıp işgal altında çalıştırdığı Meclis’in kuruluş gününü, çocuklara armağan etti, Çocuk Bayramı ilan etti… Her yıl, dünyanın her yanından ülkemize gelen çocuklarla kutlanan bayramımızı bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 100. yıla yakışır biçimde kutlayamamanın burukluğunu yaşarken bir de yetkileri törpülenmiş TBMM’nin çocuk istismarı suçlularına af getirme, çocuk yaştakileri evlendirme girişimlerini üzüntü ve kaygıyla izliyor, bu çağdışı anlayışa var gücümüzle karşı çıkıyoruz.

Biliyoruz ki halkın meclisi, Çocuk Bayramının değerini kavramaktan uzak olanlardan, çocuk istismarını affeden yasayı gündemde tutup anı fotoğrafı verenlerden değil, halk adına ileriye, hep ileriye bakan; Meclis’in kuruluş gününü, 23 Nisan’ı, Kurtuluş Savaşımızda büyük zarar gören çocukları koruma bilinciyle çocuklara armağan edenlerin ilkelerini yaşatanlardan oluşur.

Biliyoruz ki halkın meclisi, yasama ve yürütme erkini tek kişiye teslim etmeyi kabul edenlerden değil, bundan 100 yıl önce “kayıtsız şartsız ulusal egemenlik” diye yola çıkıp ilk Anayasamızı hazırlayanların azim ve iradesini taşıyanlardan, savaş koşullarında başkomutanlık yetkisini bile uzun tartışmalar sonucunda geçici olarak veren, ulusal egemenliği özümsemiş yurtseverlerden oluşur.

Anılarımızdaki, özlemimizdeki ve her zaman hedefimizdeki halkın meclisinin 100. yaşı kutlu olsun! Dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun!

Ulusal egemenliğimizin 100. yılını, “Güç bende” diyenlere inat, bağımsızlık ve demokrasi tutkumuzla, aklın ve bilimin kılavuzluğunda yürüyerek eşitlikçi, yurttaşların siyasal karar süreçlerine katılıp kendi geleceğine sahip çıktığı halkın iktidarı için mücadele etme kararlılığımızla coşkuyla kutluyoruz…

Meclisimizi kuranları, yaşamlarını bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesine adayan yurtsever devrimcileri, 23 Nisan’ı çocuklara armağan edenleri; ilk Meclis Başkanımız, bilge önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, minnetle anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası