Eğitimde Son Durum, Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Çalışmalarımızı UBMK’de Sunduk

Bu sene altıncısı düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesi’nde yapıldı. Oturumları aynı zamanda çevrimiçi olarak yayımlanan konferansın ana konusu Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği olarak belirlenmiş olsa da Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi alanlarda pek çok oturum ve sunum konferansta yer aldı. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak biz de bir oturum içinde yaptığımız 2 sunumla konferansa katkı sağladık.

Konferansta  açılış konuşmaları UBMK 2021 Yerel Konferans başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,  UBMK 2021 Konferans Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından yapıldı. BMO sunumlarının yer aldığı Bilişimde Özenli Türkçe ve BMO Çalışmaları oturumuna Prof. Dr. Eşref Adalı başkanlık ederken Odamız adına Eğitim Komisyonu Başkanı İlker Tabak ve  komisyon üyesi Gülin Onat Bayır, Meslek Tanımları Komisyonu üyeleri Hülya Küçükaras ve Birkan Sarıfakıoğlu  katıldılar.

Sunumlarımızın olduğu oturumun ilk bölümünde Bilişimde Özenli Türkçe sunumu TDK adına Belgin Aksu ile TBD adına İlker Tabak tarafından sunuldu.

Oturumun ikinci bölümünde BMO Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan; 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki YÖK ve ÖSYM veri tabanından çekilen üniversite yerleştirme verileri üzerinden bilgisayar mühendisliği lisans eğitiminin mevcut durumunu saptayan, değerlendiren, öğretim programlarında gereken iyileştirme ile yeni alan ve teknolojilerin uyarlanması konusunda yapılması gereken çalışmaları içeren rapor, komisyon adına Gülin Onat Bayır tarafından Eğitimde Son Durum başlığıyla  sunuldu. 

Oturumun son bölümünde, BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu tarafından bu alanda son iki dönemdir yapılmakta olan çalışmaların bir özetini içeren sunum komisyon adına Hülya Küçükaras tarafından Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Çalışmaları – Meslek Tanımlarında İzlenen Yol adıyla gerçekleştirildi. Sunumda komisyonun kuruluş amacı,  meslek etkinliklerinin ve ürünlerinin esaslarının belirlenmesi, mühendislik süreç, hizmet ve ürünlerinin mesleki, bilimsel, teknik esaslara göre ülke, kamu  ve meslektaş yararları gözetilerek ilkelerimiz doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması, çalıştığımız işyerlerinde mesleki yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve bu yolla mühendislik hizmetlerinin niteliğinin ve meslektaşlarımızın istihdamının artırılması, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi olarak aktarıldı. Ardından bu amaca yönelik yapılmakta olan çalışmaların hedeflenen çıktıları ve TMMOB’nin diğer odalarındaki işleyişleri incelenerek ve meslek alanımızın gerçeklikleri gözetilerek hazırlanan mesleki denetim alanında izlenecek  yol hakkında bilgi verildi ve akademisyenlerimizden bu konudaki destek beklentilerimiz aktarıldı.

Her iki komisyonumuz da bilgisayar mühendisliği bölümlerinin bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin raporlar hakkında geribildirimleri ve önerilerinin derlenmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesi için çalışmakta olduklarını iletip Odamız ile akademinin birlikte çalışmasının ve iş birliğinin öneminin altını bir kez daha çizdiler.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası