“Barınamıyoruz” Diyen Gençler Sokaklarda! Barınma Krizi Derhal Çözülmelidir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, iktidarın çözümsüz bıraktığı ve öğrencilerin sokaklarda kalmasına neden olan yurt sorunu ile ilgili olarak 25 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BARINAMIYORUZ!” DİYEN GENÇLER SOKAKLARDA!
 BARINMA KRİZİ DERHAL ÇÖZÜLMELİDİR

Covid-19 salgını sebebiyle 1,5 yıldır uzaktan ilerleyen eğitimde yeniden yüz yüze sisteme geçilmesi sürecin tamamında olduğu gibi plansızlık, düzensizlik ve belirsizliklerle gerçekleşmiştir. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte şehir değiştirmek durumunda kalan üniversite gençliği, yurt kapasitelerinin yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve ev kiraların karşılanamaz derecede artması ile birlikte bir barınma krizinin ortasında bırakılmıştır. Halkın sağlığını, temel hak ve ihtiyaçlarını rant ve gerici politikaları uğruna hiçe sayan iktidar, bugün yaşanan barınma krizinin de birincil derecede sorumlusudur.

Uzunca bir süredir derinleşen ekonomik krize Covid-19 salgının eklediği zorluklarla birlikte artan yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik koşullarında yaşama mücadelesi veren halk, bugün de en temel haklarında biri olan barınma hakkına erişemez haldedir. Barınma ve beslenme gibi temel meselelere çözüm getirilmeden alınan yüz yüze eğitim kararı, zaten ekonomik zorluklarla boğuşan gençleri altından kalkamayacakları bir krizle baş başa bırakmıştır. Özellikle büyük şehirlerde okuyan gençler, ev ve yurt kiralarındaki olağanüstü artışlar sebebiyle kelimenin tam anlamıyla sokakta kalmaya zorlanmaktadır. Üstelik, kira bedellerinin pahalılığı adeta fırsat bilinerek tarikat ve cemaatlerin görece daha ucuz olan barınma imkanlarının önü açılmakta, gerici unsurların üniversitelerde örgütlenmesi için zemin hazırlanmaktadır. Yoksul halkın ihtiyaçlarını görmezden gelen, sorunları çözmektense derinleşmesi için politikalar üreten iktidar, bugün yaşanan barınma krizinin ve yaşama imkanlarının tek tek yok olmasının baş sorumlusudur.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere geçinebilmeleri için sağladığını iddia ettiği 650 TL, tüm bu tablo içinde komik bir rakamdır. Bursun barınma, beslenme, ulaşım masraflarını karşılamadığı, hiçbir soruna çözüm olmadığı açıktır. Üstelik bursu alamayan çoğunluktaki öğrenciler, “kredi” adı altında borçlandırılmaktadır. Yurt ücretlerinin aylık yaklaşık 1.500-4.000 TL, 1+0 odaların 1.200 TL’nin altında olmadığı bir ekonomik dönemde, bu miktarla bir de övünen, sarayından utanmadan tasarruf çağrısında bulunan iktidar, halkın verdiği yaşam mücadelesinden görmezden gelmekte, kendince göz boyamaya çalışmaktadır.

Öğrenciler kapasiteleri ve sayıları yetersiz olduğu için devlet yurtlarına erişemezken, diğer yanda milyonlarca lira saraylara, yazlıklara akıtılmaktadır. Ayrıca Belediyeler eliyle çeşitli imar durumu değişiklikleriyle tarikat ve cemaat yurtlarının kapasiteleri artırılmakta, barınma ihtiyacı ticari bir alana dönüştürülürken aynı zamanda gerici politikaların aracı haline getirilmektedir.

Bugün “Barınamıyoruz!” diyerek hakları için sokaklarda, parklarda sabahlayan üniversiteli gençlerin barınma sorununu çözmek için acilen yurt imkanları genişletilmelidir. Öğrencilerin en güncel ve en acil talebi olan barınma hakkı sağlanmalıdır. Bunun için yurt kapasiteleri artırılmalı, yurtların yaşama standartları iyileştirilmelidir. Barınma krizi İslamcı politikaların aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Yurtlar ücretsiz olmalıdır. Yüksek kira bedellerini kontrol edecek düzenlemeler getirilmelidir. Ulaşım zamları geri çekilmeli, öğrenciler ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmelidir.

Demokratik, özerk ve bilimsel bir eğitim mücadelesini büyüten, tüm bu yaşamsal taleplerini sokaklara çıkarak, parklarda sabahlayarak dile getiren gençlerin yanındayız ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası