Panel: Toplumcu Bakış Açısı İle Bilirkişilik

TMMOB Bilirkişilik Paneli 4 Aralık 2021 Cumartesi günü Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“Toplumcu Bakış Açısı İle Bilirkişilik” ana başlığıyla düzenlenecek olan panel, saat 13:30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Saat 14:00’te başlayacak birinci oturumda “Kamu Yararı Çerçevesinde Bilirkişilik Hizmeti” başlığı, 15:30’da başlayacak ikinci oturumda ise “Kente ve Yaşama İz Bırakan Raporlar” ele alınacak. Saat 17:15’te başlayacak olan açıkoturum (forum) ile panel sona erecek.

Başta bilirkişilik yapan üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı panele katılmaya davet ediyoruz.

TMMOB BİLİRKİŞİLİK PANELİ

“TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİRKİŞİLİK”

04 Aralık 2021 Cumartesi

PROGRAM

13.00- 13.30 KAYIT

13.30- 14.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • Bilirkişilik Çalışma Grubu Bşk. Açılış Konuşması
 • TMMOB Başkan Emin Koramaz’ın Açılış Konuşması
 • Konuk Konuşmacılar              
 1. OTURUM

KAMU YARARI ÇERÇEVESİNDE BİLİRKİŞİLİK HİZMETİ

Oturum Başkanı: Niyazi KARADENİZ (Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyesi)

 • Bilirkişiliğin Genel İlkeleri
 • 14.00- 14.15 Mesleki Etik İlkeleri ve Bilirkişilik (Erdoğan BÖLÜK Meteoroloji  MO)
 • 14.15- 14.30 Bilirkişi Kurulu Oluşumu ve Bilirkişi Raporlaması (Erdoğan BALCIOĞLU İMO)
 • Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Uygulaması Üzerine…
  • 14.30- 14.45  (Timur Bilinç BATUR HKMO)
  • 14.45- 15.00 (Prof. Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI TTB)
  • 15.00- 15.15 (Av. Mihriban ŞENTÜRK Ankara Barosu)

15.15 15.30 Çay – Kahve Molası

2. OTURUM

KENTE VE YAŞAMA İZ BIRAKAN RAPORLAR 

Oturum Başkanı: Hüsnü MEYDAN (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

 • 15.30- 16.00 Toplumcu Bakış Açısıyla Bilirkişilik Hizmetleri (Çağatay KESKİNOK ŞPO)
 • 16.00- 16.30 Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarına Karşı Açılan Davalarda Bilirkişi Raporları  ( Av. Hülya YILDIRIM – ÇMO ) (Fırat ÇUKURÇAYIR Meteoroloji MO)
 • 16.30- 16.45 Kent Davalarında Bilirkişi Raporları (Mücella YAPICI TMMOB – MO)
 • 16.45- 17.00 Acele Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Raporları (Selma Aslan MO)

17.00 – 17.15 Çay – Kahve Molası

17.15- 18.00 FORUM

Oturum Başkanı: Hanze GÜRKAŞ (Bilirkişilik Çalışma Grubu Üyesi )

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası