BMO’dan Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) Ziyaret

23 Kasım 2021 Salı günü BMO Yönetim Kurulu üyeleri ve komisyon temsilcilerinden oluşan heyetimiz Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ziyaret ederek kurum yetkilileriyle bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren toplantıya Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Adil Güneş Akbaş, Eğitim Komisyonu Başkanı İlker Tabak, Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Üyesi Birkan Sarıfakıoğlu ve Oda Koordinatörü İlknur Kırbaş Çökdü katıldılar. MYK adına ev sahipliği yapan MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ın yanı sıra Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli toplantıda hazır bulundu.

Toplantı başlangıcında Odamız adına katılan üyelerimiz tarafından Odamızın etkinlikleri ve komisyonlarımızca yürütülen çalışmalar hakkında MYK yetkililerine bilgi verildi. MYK Başkan Yardımcısı Karaman ise MYK’nin çalışmaları ve misyonu hakkında üyelerimize bilgi verdi.

MYK’nin protokol imzaladığı kurumlar tarafından bilişim kesimi kapsamında hazırlanan, komisyonumuzca incelenen meslek standartları taslaklarının hazırlanma yöntemi ve çerçevesine yönelik önerilerimiz ile birlikte kaygı ve çekincelerimiz MYK yetkililerine aktarıldı. Bu kapsamda, meslek standartlarında yer alan görev tanımlarındaki yetki ve sorumluluklar çerçevesinin açık ve belirgin bir biçimde ortaya konması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, ilgili meslek standardının meslek sınıflamasındaki yeri tanımlanırken eğitim düzeyi ön gerekliliklerinin dikkate alınması; en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş koşulları yasayla düzenlenmiş olan mesleklere ilişkin sınıflama ile çakışmaması gerekliliğine vurgu yapıldı.

Üyelerimizin aktardıkları görüş ve öneriler MYK yetkilileri tarafından önemle karşılanırken, toplantıda ele alınan başlıklar üzerine birlikte çalışmalar yürütülebilmesi, özellikle bilişim kesimi kapsamındaki meslek standartlarının tanımlanması çalışmalarında BMO’nun aktif bir paydaş olarak yer alması için iki kurum arasında işbirliği yapılmasına dönük adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.

MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman ve Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli başta olmak üzere MYK yetkililerine teşekkür ediyoruz. Başta meslek alanımızla doğrudan ilgili olan meslek standartları olmak üzere ilgili başlıklardaki çalışmalarımıza ve ilgili kurumlarla temaslarımıza Oda olarak devam edeceğiz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası