BMO 6. Olağan Genel Kurulu Ankara Seçim Bölgesi Delege Seçimleri

Mart 2022 içinde gerçekleştirilecek Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak  Ankara Seçim Bölgesi  delegelerini belirlemek  amacıyla 5-6 Şubat 2022 Cumartesi-Pazar günleri aşağıdaki gündemle “BMO Genel Merkezi Necatibey Cad. No. 88/7 Kızılay-ANKARA” adresinde delege seçimleri yapılacaktır.

Delege seçimleri, 5 Şubat 2022 Cumartesi günkü toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı gündemle 12-13 Şubat 2022 Cumartesi-Pazar günleri “ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu 1540. Sok. No. 58 100. Yıl-ANKARA” adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM
    1. Gün (13.00)
           1) Açılış
           2) Divanın Seçilmesi
           3) Saygı Duruşu
           4) Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi
    2. Gün (09.00-17.00)
           Seçimler

Seçim Bölgeleri: https://www.bmo.org.tr/2022/01/21/delege-secimleri-icin-secim-bolgeleri-2/

Aşağıdaki bağlantıdan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Duyurusuna ulaşabilirsiniz:


© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası