Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması Raporu

Bir mesleki demokratik kitle örgütü olan Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24. oda olarak 2 Haziran 2012’de kuruldu. 10 yaşına yaklaşan Odamızın 7 binin üzerinde kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Üniversitelerin Odamız kapsamındaki bölümlerinden 70 binin üzerindeki mezun BMO’nun üye potansiyelini oluşturmakta, her yıl bu sayıya 10 binin üzerinde yeni mezun eklenmektedir.

Hızla büyüyen bu kitleyi anlama çabası, bu kesimin sorunlarına üretilecek çözümün anahtarını da elinde tutuyor. Bu araştırmayla meslektaşlarımızın hem mesleki hem de çalışma yaşamındaki konumlanışlarına yönelik bir analizi ortaya koymak amaçlanmıştır.

Benzer çalışmalar TMMOB düzleminde mühendis, mimar ve şehir plancıları genelinde ve bağlı bazı Odalarda kendi meslektaşları özelinde değişik biçimlerde yapıldı. TMMOB ortamında Türkiye’deki mühendis-mimarları konu edinen ilk araştırma 1976 yılında, ikinci araştırma da 1998 yılında yapıldı.

1976’da başlangıçta yalnızca mimarlara yönelik olarak Mimarlar Odasınca başlatılan, sonra tüm TMMOB üyelerini kapsayacak biçime dönüştürülen “Mühendisler-Mimarlar” konulu ilk araştırmanın sonuçları, Ali Artun’un 1975-2000 yıllarına ilişkin bazı “okumaları”nı da içerecek biçimde “Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü” adıyla 1999 yılında yayımlandı. 1998’de “Türkiye’de Mühendis-Mimar Kimliği ve Meslek Örgütlenmeleri” konulu ikinci araştırmanın sonuçları da Dr. Ahmet Haşim Köse ile Dr. Ahmet Öncü’nün, kapitalizmin emek-sermaye bağlamındaki kuramsal tartışma, önerme ve değerlendirmelerini de içerecek biçimde “Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik – Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar” adıyla 2000 yılında kitaplaştırıldı. Yine, TMMOB ortamında çalışmaları 2005 yılında başlayan “Türkiye’de Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı Profil Araştırması” 2009’da kitaplaştırıldı.

Biz de TMMOB düzleminde farklı biçimlerde yapılan profil belirleme çalışmalarını Odamız ve meslektaşlarımız özelinde gerçekleştirdik. Böylelikle, “bilgisayar mühendisi kimdir” sorusuna yanıt arayarak, Odamızın üyesini tanımasına, üyesinin sorunlarını ve beklentilerini önceleyen/merkeze alan bir çalışma programı oluşturmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Daha önemlisi, yaptıklarıyla herkeste merak uyandıran bilgisayar mühendislerinin gerçeklerini anlatmak istedik.

Çalışmanın, Odamızın bundan sonraki girişim ve etkinliklerinin tasarlanmasına ve gelişimine önemli girdiler sağlayacağını düşünüyoruz. Bu uzun soluklu çalışmayı kurgulayan, geliştiren ve sonlandıran Bilgisayar Mühendisliği Profil Araştırması Çalışma Grubumuza inançları, değerli emekleri ve katkıları için teşekkürü borç biliriz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu

Raporu PDF dosya biçiminde aşağıdaki bağlantıdan indirebilir ya da görüntüleyebilirsiniz:
Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması Raporu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası