BMO 6. Olağan Genel Kurulu 26-27 Mart 2022’de Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odasının 6. Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2022 Cumartesi günü Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Konferans Salonunda toplandı, organ seçimleri 27 Mart 2022 Pazar günü aynı yerde yapıldı.

Kovid-19 salgını koşullarında, konuk ve delegelerimizin güvenli uzaklık ve sağlık önlemlerine gösterdikleri özenle başarıyla gerçekleştirilen genel kurulu, BMO 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy açtı. Genel kurulumuzu, delegelerimizin oybirliğiyle seçilen Mutlu Payaslıoğlu (Başkan), Okan Öztürkmenoğlu (Başkan Yardımcısı) ve yazmanlar Hazal Kaya ile Seda Güner’den oluşan başkanlık divanı yönetti. BMO 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy’un açış konuşmasıyla başlayan genel kurul, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Nuri Aldaş’ın konuşmasıyla sürdü.

Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerimizin yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımızı sunmak üzere genel kurulumuzu temsilen Ali Rıza Atasoy, Fikret Akman, Selda Barbaros ve Suat Canpolat’ın yer aldıkları heyet, 28 Mart 2022 Pazartesi günü Anıtkabri ziyaret etti.

5. dönemin çalışma raporu ile mali raporunu, sırasıyla Yazman Üye Adil Güneş Akbaş ve Sayman Üye Mustafa Özgür Uğur sundular; Denetleme Kurulunun raporunu ise Denetleme Kurulu Başkanı Gülin Onat Bayır aktardı. BMO 5. Dönem Yönetim Kurulunun oybirliğiyle aklanmasının ardından BMO Ana Yönetmeliği değişikliği önergeleri, genel kurul komisyonlarının raporları ve delegelerimizin önergeleri tartışılarak oylandı. Genel kurulumuzun ilk günündeki toplantı, Sonuç Bildirgesi Komisyonu sözcüsü Muhammet Budak’ın okuduğu Sonuç Bildirgesi’nin delegelerimizin alkışları ve oybirliğiyle onaylanmasıyla son buldu.

27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilen 6. Dönem seçimlerine, Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin kırmızı listesi tek aday liste olarak katıldı. Yapılan oylama sonucunda BMO 6. Dönem Yönetim Kurulu üyeliklerine Arif Cevizci, Fikret Akman, İlhami Türkdoğan, Cem Nuri Aldaş, Zühre Kordon Akın, Adil Güneş Akbaş ve Mustafa Özgür Uğur seçilirken yedek üyeliklere Güler Sağıt, Mehmet Yazıcı, Cem Yaşin, Akın Ömür, Fuat Yelken, Hüseyin Bilgili ve Hakkı Canberk Karaoğlan seçildiler.

Denetleme Kurulu üyeliklerine Yüksel Güçlü, Erhan Köse, Şenol Tekdal, Hülya Küçükaras, Ezgi Pekşen Soysal, Törehan Yıldırır ve Serdar Aytul; yedek üyeliklere ise Gülin Onat Bayır, Ayşe Gül Üneri, Esen Korkmaz, Gönül Yalçın Geçgil, Özgür Umut Vurgun, Gönül Günal Değirmendereli ve Rüştü Savaş Uluçay seçildiler.

Onur Kurulu üyeliklerine İsmail İlker Tabak, Zeliha İlke Selvi, Yümni Mutlu Payaslıoğlu, Ebru Akçapınar Sezer ve Asuman Akın; yedek üyeliklere ise Funda Başaran, Sıdıka Funda Çetintaş, Lütfiye Yener, Gölay Şakiroğulları ve Turan Dolu seçildiler.

TMMOB Yönetim Kurulu adaylıklarına Oktay Dursun, Hülya Küçükaras ve Emine Aydın; TMMOB Denetleme Kurulu adaylığına Gülin Onat Bayır, TMMOB Yüksek Onur Kurulu adaylığına Gölay Şakiroğulları seçildiler.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası