BMO 6. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kurulu delegeleri olarak, Bilgisayar Mühendisleri Odasının 10. Yılını kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda, ülkemizin ve dünyanın savaşlar, küresel salgın, doğal afetler, siyasi, ekonomik ve çevresel krizlerle dolu çok zorlu bir dönem yaşadığını görüyoruz. Bütün bu gelişmelerden doğrudan etkilenen meslek odamızın bilimden ve toplumdan yana, bağımsız ve dik duruşunu korurken mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı aynı istek ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Küresel salgının da etkisi ile hayatın sanal ortam ile iç içe geçtiği, uzaktan çalışmanın yaygın bir pratik haline geldiği, eğitim, sağlık başta olmak üzere geçmişteki alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu dönemde, dünyada ve ülkemizdeki değişiklikler kuşkusuz meslek alanımızı ve meslektaşlarımızı da derinden etkiledi. Odamız da bu değişimden nasibini alarak, meslek alanımızı ilgilendiren konularda, kamuoyunu bilgilendirme görevini eksiksiz olarak yerine getirdi.

Uzun zamandır gündemden hiç inmeyen, sosyal medyaya kısıtlama getirmeyi amaçlayan, internete sansür uygulanmasını meşrulaştıran ve internet sitelerini kapatan düzenlemelere karşı çıktık, toplumun ifade özgürlüğünün savunucusu olduk. “İnternet Yaşamdır” sözünden hareketle özgürlük alanımıza ve en temel haklarımıza zarar verecek değişikliklere karşı sesimizi yükselttik.

Meslektaşlarımızın çalışmakta oldukları işyerlerinde karşılaştıkları hukuksuzluklara da sessiz kalmadık; meslektaşlarımıza hukuksal destek sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaparak onların haklarını savunduk. Her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Yetersiz fiziksel altyapı ve akademik kadrolarla her yere bilgisayar mühendisliği bölümleri kurularak toplam kontenjanı 13 binin üzerine çıkaran, nitelikli eğitim alamayarak mezun olup işsizliğe mahkûm olan binlerce genç meslektaşımızın ortaya çıkmasına sebep olan eğitim politikalarına karşı çıkmaya, bilgisayar mühendisliği eğitiminin niteliğinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Alana ilişkin hazırladığımız eğitim durum raporlarıyla sorunu toplumun bilgisine sunduk. 1 milyon yazılımcı vb. mantık dışı projelerle gençlere hayal pazarlanmasına itiraz ettik, alanımıza ilişkin ara eleman yetiştirilmesi için çözüm önerileri ürettik.

Giderek yaygınlaşan ve çalışma yaşamında kalıcılığı kesin olan uzaktan çalışma biçimlerini, çalışan hakları, sağlık etkileri, finansal boyutları vb. çok farklı yönlerden inceleyen yayınlar yaptık. Uzaktan çalışmanın, bitmeyen mesai saatlerine, sosyal ihtiyaçların yok sayılmasına, örgütlülüğün zayıflamasına, iş ve özel hayat arasındaki sınırların tamamen ortadan kalkmasına vb. olumsuz durumlara yol açmasına itiraz ettik, edeceğiz.

Bizim için meslek odası dört duvardan ibaret olmadı hiç…
Ülkemizde yaşanan toplumsal gelişmelere de duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Tüm antidemokratik uygulamalara, hukuksuzluklara, toplumu ayrıştıran politikalara, kamusal varlıklarımızın yağmalanmasına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Bizim için meslek odası olmak bir yandan mesleğimize ve meslektaşlarımızın haklarına sahip çıkarken, öte yandan:

  • Toplumu yoksulluğa mahkum eden, hayat pahalılığı yaratan ekonomi politikaları yokmuş gibi davranmamaktır.
  • Üniversitelerini savunmak için kar altında dimdik ayakta duran Boğaziçili Hocalarımızla yanyana durmaktır.
  • Evlerimizden çıkamazken yiyeceğimizden giyeceğimize kadar ayağımıza getiren ve üç kuruş zam reva görülen emekçilerle, salgın günlerinde sağlığımız için sağlıklarını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde olmaktır.
  • Kadınlara kıyılan bir dünyada onlar yaşamdan koparılmasın diye yazılmış sözleşmelerden çıkılmasın diye haykırmaktır.
  • Aydınlanmayı, bilimi, laikliği öncü edinmiş Cumhuriyete inanmak ve bu ülkenin kuruluş değerlerini savunmaktır.

Yüreklerimizi bırakarak, göç etmek durumunda kaldığımız değil; yaşamaktan ve üretmekten tat aldığımız bir ülke düşlemeye ve bu düşü gerçek kılmak için eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak devam edeceğiz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Olağan Genel Kurulu


Bilgisayar Mühendisleri Odasının 26-27 Mart 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulunda Sonuç Bildirgesi Komisyonu tarafından hazırlanan metin, genel kurul delegelerince oybirliğiyle kabul edildi.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası