Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 15-16 Ocak 2022’de Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odasının düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 15-16 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Üçüncüsü yapılan kurultay mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, sonuçlarıyla Odanın öncelikli hedef ve stratejilerini belirlemek amacıyla her dönem düzenleniyor.

Kurultayın açılış konuşmalarını Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan, BMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural sunumunu yaptı. Vural, “Ulusal Kalkınma Ve Bilişim Teknolojileri” başlığıyla yaptığı konuşmasında, bilişim teknolojilerinin ve bilişim çalışanlarının ülkemizin kalkınmasındaki önemini vurgularken “toplumun her katmanında önemli bir zihniyet dönüşümüne gereksinim” olduğunun altını çizdi.

Kurultayda ayrıca “Türkiye’den Yurtdışına Çalışanlarda Mali Haklar ve Yükümlülükler, Fırsatlar ve Riskler” başlıklı sunum yer aldı. Nazmi Karyağdı tarafında gerçekleştirilen sunumda “Türkiye’de yaşayıp yurtdışındaki firmalara yazılım hizmeti sunanların karşılaşacakları alternatifler, sahip oldukları mali haklar, yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ele alındı”.

Önceki iki kurultayda olduğu gibi bu yıl da mesleğimize büyük emekler veren değerli öğretmenlerimizin anılarını yaşatmak, geleceğimize ışık tutan öğretilerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla kimi oturumlara -anlam ve içeriklerine uygun olacağını düşünerek- onların adlarını vermeyi sürdürüyoruz. Bu kurultayın ilk oturumuna Prof. Dr. Neşe Yalabık’ın adını verdik. Kendisini, mesleğimize ve ülkemize verdiği katkıları için en içten teşekkürlerimizle saygıyla anıyoruz.

Kurultaya bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bilişim mühendislerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, bilim insanları ve sektör temsilcileri katıldı. 2 gün boyunca toplam 6 ayrı oturumda “Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitiminde Öngörüler”, “Kamu Bilişim Politikaları”, “Bilişimcilerin Mesleki ve Toplumsal Sorumlulukları”, “Bilişim Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim”, “Dijitalleşme: Emekçiler İçin Ütopya mı Distopya mı?”, “Mühendislik Dünyasında Kadın Olmak ve Yükselen Kadın Mücadelesi” ana başlıkları altında sunumlar yaptılar.

BMO Eğitim Komisyonu Başkanı İlker Tabak’ın yönettiği “Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitiminde Öngörüler” başlıklı oturumda BMO Eğitim Komisyonu üyesi Dr. Gülin Onat Bayır, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Ufuk Çağlayan, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İlknur İnam, MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Erbil Payzın, Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı detaylı çözümlemelerini veriler eşliğinde anlattılar, ilgiyle izlenen önerilerini sundular.

“Kamu Bilişim Politikaları” başlıklı oturumun konuşmacıları TOBB Türkiye Yazılım Meclisi 2015-2021 Dönemi Başkanı Melek Bar Elmas, Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Gönen Özşatır, İZSU Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Meltem Turgut kamu bilişim politikalarını ve uygulamalarını sektör örgütleri, üniversiteler, belediye kurumları gibi farklı alanlardan yola çıkarak irdelediler, kendi deneyimlerine yer verdiler ve önerilerini sundular. Oturumun başkanlığını TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Nuri Aldaş yaptı.

“Bilişimcilerin Mesleki ve Toplumsal Sorumlulukları” oturumunda turk-internet.com kurucusu Füsun Sarp Nebil, İstanbul Tabip Odası üyesi Hasan Oğan, bilgisayar mühendisi ve İTÜ öğretim görevlisi Turgut Uyar bilişim çalışanlarına seslendiler. Farklı coğrafya ve çalışma alanlarındaki deneyimlere ve sorunlara sunumlarında yer verdiler. Bilişimcilere hangi sorumlulukların düştüğünü açıklamaya çalıştılar. Oturuma İlhami Türkdoğan başkanlık etti.

BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Başkanı Alper Pahsa’nın yönettiği “Bilişim Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim” başlıklı oturumda TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Danışmanı Ahmet Pekel, BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu üyesi Birkan Sarıfakioğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli bilişim alanında eksikliği en çok hissedilen meslek tanımları ve denetimi alanında mevcut durumu ve sorunları konuştular. BMO’nun oluşturduğu meslek alanı tanımlarını ve düzenlemelerini anlattılar.

“Dijitalleşme: Emekçiler İçin Ütopya mı Distopya mı?” oturumunun konuşmacıları bilgisayar mühendisi ve yazar Dr. Arif Koşar, akademisyen Dr. Özgür Narin, bilgisayar mühendisi ve yazar Dr. Tahir Emre Kalaycı bilişim teknolojilerini, hem onları belirleyen ve yönlendiren dinamikler hem de olası sonuçlarını ele alan bilimsel çalışmalarının ışığında tartıştılar. Bu oturumu, önceki dönem yönetim kurulu üyelerimizden Eser İnsan Arslan yönetti.

Son oturum olan “Mühendislik Dünyasında Kadın Olmak ve Yükselen Kadın Mücadelesi”de BMO Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, akademisyen Prof. Dr. Funda Başaran, bilgisayar mühendisi, Kadın Yazılımcılar Topluluğu üyesi Tuğba Cevizci ve Sevil Toprak, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Selin Top sunumlarını yaptılar. Bilimsel verileri, çalışma hayatındaki deneyimleri ve kadınların toplumsal mücadelelerine dair tutumlarını paylaştılar. Oturumu BMO Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı Pınar Yahşi yönetti.

Kurultayın ayrıntıları ve video kayıtlarına kurultay sitesinden erişilebilir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası