Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Dönem Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Değerli Genel Kurul Delegelerimiz,

2022 yılının ikinci yarısından itibaren personel, kira ve Odamızın diğer sabit giderlerindeki beklenmedik artışlarla ciddi derecede hissedilmeye başlanan olumsuz ekonomik koşulların 2023 ve sonrasındaki yıllarda da bu şekilde artarak devam edeceğinin ve 26 Mart 2022 günü gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul’da 2023 ve 2024 yılları için belirlenen  üye ilk kayıt ve üye aidat gelirlerinin Oda giderlerini karşılamak için yeterli olamayacağının öngörülmesi nedeniyle Ana Yönetmeliğimizin 29. maddesinin “c” fıkrasına göre Yönetim Kurulumuz; 17 Ekim 2022 gün ve 06/15 sayılı toplantısında 2023 ve 2024 yılları üye ilk kayıt ücreti ve üye aidatlarını yeniden belirlemek üzere seçimsiz gündemle Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da, Odanın gereksinim duyduğu hizmet ve/veya ürünlerin ulusal ve uluslararası sanal alışveriş platformlarından satın alınabilmesi,  stopaj, kdv, yapılandırma gibi borçların İnternet Vergi Dairesi üzerinden ödenebilmesi vb. amaçlarla kullanılmak amacıyla Odaya Kredi Kartı alınması ve Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisinin verilmesi konularının da gündeme eklenmesine karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul’da üyelerimizi temsil edecek delegeler, Şubat 2022’de Ankara, İzmir ve İstanbul seçim bölgelerinde gerçekleştirilen delege seçimleri sonucu üyelerimizin iradesiyle belirlenmiştir.

6. Dönem Delegelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek BMO 6. Dönem Olağanüstü Genel Kurul, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te “BMO Genel Merkezi, Necatibey Cad. No. 88/7 Kızılay-ANKARA” adresinde aşağıdaki gündemle çoğunluklu olarak toplanacak, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda Olağanüstü Genel Kurul aynı gündemle 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14.00‘te “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkez Konferans Salonu, Ihlamur Sokak No.10 Teras Kat Kızılay-ANKARA” adresinde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Ana Yönetmeliğimizin 31. maddesine göre Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılacaktır. Yönetmeliğimizin aynı maddesine göre Olağanüstü Genel Kurul’da önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacak, bu gündeme madde eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu olmayacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış (14.00)
 2. Başkanlık Divanının Seçilmesi
 3. Saygı Duruşu
 4. Oda Yönetim Kurulu Başkanının Açış Konuşması
 5. 2023 ve 2024 Üye İlk Kayıt Ücreti ve Üye Aidatlarının Yeniden Belirlenmesi
 6. Belirlenen aidat tutarına uygun olacak şekilde Bütçeyi revize etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 7. Yönetim Kurulu’na Borçlanma ve Kredi Kartı Kullanım Yetkisi Verilmesi
 8. Dilek ve Öneriler
 9. Kapanış

Olağanüstü Genel Kurul’un seçimsiz gündemle toplanacak olması nedeniyle 6. Dönem Delegelerimizin Listesi, 3-4-5 Kasım 2022 Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri TMMOB ve Oda Genel Merkezinde askıya çıkarılacaktır.

Delegelerimizin katılımıyla seçimsiz gündemle gerçekleştirilecek BMO 6. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda delege olmayan üyelerimizi de izleyici olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Üyelerimizin ve delegelerimizin yönetim kurulumuza verdiği desteğe ve katkılara teşekkür eder; BMO 6. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız, mesleğimiz ve Odamız için yararlı sonuçlar doğuracak verimli bir toplantı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

——————————————————————————————————————————–

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

6. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te “BMO Genel Merkezi, Necatibey Cad. No. 88/7 Kızılay-ANKARA” adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Olağanüstü Genel Kurul, aynı gündemle 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkez Konferans Salonu, Ihlamur Sokak No.10 Teras Kat Kızılay-ANKARA” adresinde toplanacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış (14.00)
 2. Başkanlık Divanının Seçilmesi
 3. Saygı Duruşu
 4. Oda Yönetim Kurulu Başkanının Açış Konuşması
 5. 2023 ve 2024 Üye İlk Kayıt Ücreti ve Üye Aidatlarının Yeniden Belirlenmesi
 6. Belirlenen aidat tutarına uygun olacak şekilde Bütçeyi revize etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 7. Yönetim Kurulu’na Borçlanma ve Kredi Kartı Kullanım Yetkisi Verilmesi
 8. Dilek ve Öneriler
 9. Kapanış
© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası