Yaşasın Cumhuriyet, var olsun Cumhuriyete inananlar!

Bugün 100. yaşına bir kala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları “iktidar sahiplerinin şahsi menfaatleri” uğruna özgürlüklerini kaybetme ve uluslararası düzeyde sözüne güvenilir, onurlu bir duruşa sahip olmaktan uzaklaşma tehdidi altında, demokrasi ve adaletin neredeyse yıkıldığı bir ortamda, adına “iş kazası” denen “iş cinayetleri”, “kadın cinayetleri”, “çocuk istismarları”, geçim sıkıntısı ve hiç de eşit olmayan şartlarda eğitim koşullarında yaşamaya zorlanıyor. Üretim tümüyle piyasanın denetimine girmiş, artık topraklarımızın kime ait olduğunu takip edemez hale gelmiş, insanlık ile istila arasında sıkışıp kalmış gözleri yaşlı anne, baba, eş ve çocuklarla dolu bir yaşama isyan edilir olmuş.

Saltanat ve hilafet özlemi ile Cumhuriyeti yok etmeye çalışanlar, halkı yoksulluk ve çaresizliğe sürükleyerek egemenliklerini sürdürmeye, aba altından sopa göstererek bilimi, mühendisliği hiçe sayarak mesleklerimizi itibarsızlaştırıp, meslek örgütlerimizi işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar.

 99. yılı bu şekilde buruk ve acı içinde kutlarken 100. yıl hedefimiz bize Önderimizin gösterdiği yolda ilerlemek ve akıl ile bilim ile yönetilen, adaletine sonsuz inanç ve güvenimizin olduğu bir ülkede yaşamaktır. Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz” derken bu günlerin geleceğini önceden görmüş ve uyarmıştı. Bize düşen, bir yandan  Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkarken bir yandan da 21. yüzyılda internet çağında doğrudan demokrasinin hayat bulduğu eşitlikçi ve özgürlükçü bir cumhuriyet için mücadele etmektir.

Cumhuriyet sahipsiz değildir, hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktır. Mesleğimizin gereklerini yerine getirerek bilimsel olanı söylemeye, bir Cumhuriyet kurumu olan meslek örgütlerimizi sonuna kadar yaşatmaya devam edeceğiz. 

Yaşasın Cumhuriyet, var olsun Cumhuriyete inananlar!

Bilgisayar Mühendisleri Odası

6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası