Dr. Necdet Bulut’u Saygıyla Anıyoruz

Türkiye‘nin bilgisayar bilimleri alanında doktora derecesi alan ilk bilim insanı, ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Necdet Bulut‘u, faşist katillerce katledilişinin 44. yılında saygıyla anıyoruz.

Necdet Bulut, akademik ve mesleki çalışmalarını toplumcu bir aydın sorumluluğuyla yürüten, bilimi ve tekniği halkın çıkarları için yararlı hale getirmeye çalışan ilerici bir bilim insanıydı. Yaşamın her alanında örgütlenmenin önemini kavramış bir öncü olarak ülkemizde o dönemde yeni gelişmeye başlayan bilişim sektörü çalışanlarının Türkiye Bilişim Derneğinde, akademisyenlerin Tüm Öğretim Üyeleri Derneğinde, teknik elemanların da Tüm Teknik Elemanlar Derneğinde örgütlenmeleri için çabalıyordu.

ODTÜ Bilgisayar Merkezi yöneticiliğini sürdürürken, KTÜ’de bilgisayar merkezi kurması için geçici görevlendirmeyle Trabzon’da bulunduğu sırada, 26 Kasım 1978’de ailesiyle birlikte faşist katillerin silahlı saldırısına uğrayan Dr. Necdet Bulut 8 Aralık 1978 tarihinde yaşamını yitirdi.

Necet Bulut’un bizlerden koparılışının ardından geçen 44 yılda ülkemizde bilişim sektörü katlanarak büyürken, öncülüğünü yaptığı toplumcu bilişim politikalarının önemi ve gerekliliği her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak Necdet Bulut’u saygıyla anıyor, bizlere öğrettiklerini unutmadan meslektaşlarımız ve halkımız yararına çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6.Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası