BMO 6.DÖNEM SEÇİMSİZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 19 KASIM 2022’DE YAPILDI

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 6. Dönem Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın 19 Kasım 2022 tarihinde daha önce duyurulan aşağıdaki gündemle Ankara’da, Elektrik Mühendisleri Odası Konferans Salonunda toplandı.

GÜNDEM

  1. Açılış (14.00)
  2. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
  3. Saygı duruşu
  4. Oda Yönetim Kurulu Başkanının açış konuşması
  5. 2023 ve 2024 Üye ilk kayıt ücreti ve üye aidatlarının yeniden belirlenmesi
  6. Belirlenen aidat tutarına uygun olacak şekilde bütçeyi revize etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
  7. Yönetim Kurulu’na borçlanma ve kredi kartı kullanım yetkisi verilmesi
  8. Dilek ve öneriler
  9. Kapanış

BMO 6. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Fikret AKMAN’ın genel kurul toplantısını başlatmasının ardından; Yümni Mutlu PAYASLIOĞLU (Başkan), Hazal KAYA (Başkan Yardımcısı) ve yazmanlar Ali KIZILIRMAK ile Betül ALTINDİŞ TÜRKMEN oy birliğiyle Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından 6. Dönem Yönetim Başkanı Cem Nuri ALDAŞ açılış konuşmasını yaptı ve 6. Dönem Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü Genel Kurul yapılmasının nedenlerini kısaca açıkladı.

5. Gündem maddesine geçildi ve Yönetim Kurulu Sayman üyesi Mustafa Özgür UĞUR söz alarak odanın Eylül 2022’ye kadar olan mali durumunu ve bütçe gerçekleşme rakamlarını sundu ve yüksek enflasyon nedeniyle toplanan üye ödentilerinin giderleri karşılamakta zorlandığını bu nedenle 2023 ve 2024 yılları için 6. Olağan Genel Kurul’da belirlenen ödentilerin yükseltilmesi gerektiğini anlattı. Daha sonra toplantıya katılan delegelerimiz bu konudaki görüş ve önerilerini Genel Kurula sundu. Divan Başkanı tarafından toplantıya katılan delegelerden 2023 ve 2024 yılları için üye ilk kayıt ücreti ve ödenti önerilerini sunması istendi.

Verilen önerilerin oylanması sonucu;

2023 yılı için aylık üye ödentisinin 50 TL ve üye giriş ücretinin 100 TL,

2024 yılı için aylık üye ödentisinin 75 TL ve üye giriş ücretinin 125 TL

olması oy çokluğuyla kabul edildi.

6. ve 7. gündem maddeleri de görüşülüp oylandıktan sonra dilek ve öneriler bölümüne geçildi. Delegelerin görüş ve önerileri dinlendi. Yönetim Kurulu başkanı Cem Nuri ALDAŞ’ın kapanış konuşmasıyla Olağanüstü Genel Kurul sona erdi.

Toplantıya katılarak 6. Dönem Yönetim Kuruluna destek veren ve katkısını sunan tüm delege ve üyelerimize teşekkür ederiz.

BMO 6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası