Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi!

Bu sene 8 Mart’a, doğal bir afetin doğal olmayan sonuçlarıyla, insanlarımızın ranta ve ihmale kurban edildiklerini bilmenin acısıyla giriyoruz. 6 Şubat’tan bu yana yastayız. Henüz yaralılarımız iyileşmedi. Henüz tüm kayıplarımız bulunamadı. Henüz çoğumuzun başını sokacak bir yeri yok. Henüz herkese temiz su verilemedi. Henüz acımız çok taze. Henüz yasımız bitmedi. Henüz 40’ı çıkmadı sevdiklerimizin. Biz hala deprem bölgesindeyiz.

Eğer deprem olmasaydı bu yazımızda;

2022 yılında erkekler tarafından öldürülen 334 kadından ve ölümü şüpheli bulunan 245 kadından bahsedecektik.

Öldürülen kadınların %35’inin evli olduğu erkekler tarafından, %65’inin ise kendi evlerinde öldürüldüklerinden bahsedecektik.

Kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar davalarındaki ve doğum yapmak zorunda kalan küçük kız çocukların sayısındaki rekor artıştan bahsedecektik.

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan kız çocuklarının okullaşma oranının, 2020-2021 eğitim öğretim yılında gerileyerek yüzde 93.1 olarak gerçekleşmesinden bahsedecektik.

OECD ülkelerinde ortalama 100 kadından 59’u istihdama katılırken, Türkiye’de 100 kadından sadece 29’un iş hayatında yer aldığından bahsedecektik

Hayatın her alanında iktidar eliyle yeniden üretilen eşitsizlikten, ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan bahsedecektik.

Ve ayrıca tüm bunlara rağmen, yıldırılara, saldırılara, yaşam hakkımızın gaspına, eşitsiz koşullarda eğitim görmeye ve çalışmaya zorlanmamıza karşın ülkemizde büyüyen kadın mücadelesini anlatacaktık.

Diyecektik ki;

New York’ta bir tekstil fabrikasında 129 kadının yanarak can vermesinin üstünden geçen 55 yılın ardından, Clara Zetkin Kopenhag’da toplanan 2. Enternasyonel Kadınlar Kongresinde 8 Mart’ı “Uluslararası Kadınlar Günü” olarak kabul ettirdi. Biz kadınlar o günden beri 113 yıldır her 8 Mart’ta, kökleri çok daha eski zamanlara uzanan ataerkiyle olan mücadelemize sonuna kadar devam etme kararlılığımızı herkese bir kez daha ilan ediyoruz. Cinsiyetimiz sebebi ile maruz bırakıldığımız ayrımcılıklar, hak gaspları, ikincilleştirme, değersizleştirme rutinlerine direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz ve sonunda kazanan biz olacağız. Kazanan eşitlik, adalet ve insanlık olacak.

Kadınların mücadelesi dünya üzerinde ezilenlerin, şu ya da bu sebeple haksızlığa ve ayrımcılığa uğrayanların, egemenlerin zorbalıklarına maruz bırakılanların mücadelesidir.

Kadınların erkek egemenliğine karşı verdiği mücadele aynı zamanda kapitalizmin katmerlendirdiği eşitsiz düzene karşı verilen mücadeledir, inanç özgürlüklerine gölge düşüren din sömürüsüne karşı verilen mücadeledir, temel hak ve özgürlüklerimizin oy hesaplarına dönüştürülmeye kalkışılmasına karşı verilen mücadeledir, Cumhuriyetimizin 100. yılında laik ve anayasal düzene el uzatanlara karşı verilen mücadeledir.

Kadınların mücadelesi bugünün Türkiye’sindeki en güçlü toplumsal muhalefet dinamiklerinden biridir.

Şimdi ise, 6 Şubat gecesi ülkemizin karşı karşıya kaldığı büyük felaketten 31 gün sonra bugün, diyoruz ki;

Binlerce insanımız öldü, yüz binlerce insanımız yaralandı, evsiz, barksız, hiçbir şeysiz kaldı. Acımız tarifsiz. Ancak böylesi zor zamanlarda bizim gibi toplumsal cinsiyet konusunda karnesi zayıf olan toplumlarda cinsel taciz, istismar ve şiddetin tırmandığını yani ikincil mağduriyetlerin ortaya çıkacağını biliyoruz. Deprem bölgesindeki kadın ve çocukların güvenlik zafiyetini her an ve çok güçlü bir şekilde hissedeceğini, bunun en başat duygu olduğunu biliyoruz. Maalesef bu duygunun beslendiği pek çok somut durum da bölgede kendini hissettirecektir.

O yüzden biz bu sene Bilgisayar Mühendisleri Odası Kadın Mühendisler Komisyonu olarak deprem bölgesindeki tüm kadınlara ithaf ediyoruz 8 Mart’ı.

Bu zor zamanları mor dayanışma ile birlikte atlatacağız. Birbirimize dayanak olacak, omuz omuza çıkacağız karanlıktan, yaralarımızı birlikte saracağız.

Çünkü kadın kadının yurdudur.
Çünkü dayanışma yaşatır.
Çünkü yaşamın kendisiyiz, birlikte güçlüyüz.

Ve bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz:

Yaşasın 8 Mart!
Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi!

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Kadın Mühendisler Komisyonu

© 2023 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası