Güvenilir, Adil ve Demokratik Bir Seçim İçin Yüksek Seçim Kurulunu Göreve Çağırıyoruz

14 Mayıs 2023 Pazar günü ülke olarak bir kez daha sandık başına giderek, önümüzdeki beş yıllık dönem için Cumhurbaşkanını ve TBMM üyelerini belirlemek için seçim yapacağız. Bu seçime de maalesef olağanüstü koşullar altında giriyoruz. Küresel salgın ve süregelen ekonomik krizle baş etmeye çalışan ülkemiz, 6 Şubat 2023 günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kere daha sarsıldı. Depremde kaybettiğimiz canları da bu vesile ile bir kere daha anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Depremden etkilenen halkımıza da dostluk ve dayanışma dileklerimizi bir kere daha gönderiyoruz.

Üzerinden kırk güne yakın bir zaman geçmesine karşın, maalesef deprem hayatı derinden etkilemeye devam etmektedir. Deprem bölgelerinde barınma, gıda, hijyen gibi en temel gereksinimlere erişimde zorluk yaşayan pek çok yurttaşımız, başka illere göç etmek durumunda kalmıştır. Tüm depremzede yurttaşlarımızın en temel hakları olan oy verme haklarından da mahrum kalmamaları ve iradelerinin sandığa yansımasının sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu ve diğer yetkililer tarafından bir dizi önlem alınması gerekmektedir:

  • Söz konusu yurttaşlarımızın yeni ikamet adreslerini e-devlet üzerinden bildirmeleri için tanınan 5 günlük süre son derece yetersiz kalmaktadır. Depremzede yurttaşların gündelik hayattaki yoğun gündemleri, İnternet erişimlerinin sınırlı olması ve oy verme günü hangi şehirde olacaklarına ilişkin belirsizlik göz önüne alınarak normal seçim dönemleri için belirlenmiş süre en azından Nisan ayının ilk haftasına kadar uzatılmalıdır. Seçim Bilgi Sistemi (SEÇBİS) – Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi arasındaki entegrasyon buna olanak sağlamaktadır.

  • Başka bir ile göç etmiş depremzedelerin yeni ikamet adreslerinde oy kullanırken buradaki konaklamalarını geçici olarak belirtmesine olanak tanınmalıdır. Söz konusu bildirimde bulunan vatandaşların geldikleri iller için ayrı sandıkların yer alacağı seçim merkezleri oluşturularak, bu oyların kendi illerinin toplamına eklenmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde; YSK tarafından iller için belirlenen milletvekili sayılarında meydana gelebilecek sapmalar engellenecektir. Bunun yapılması  için gerekli altyapı da SEÇBİS üzerinde ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde mevcuttur, bu  sistemlerin sağladığı olanaklar etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

  • Depremde enkaz altında kaldığı bilinmekle beraber cenazesine erişilemediği için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) “gaip” olarak nitelendirilen yurttaşlarımızın durumudur. Söz konusu  bilgi girişlerinde eksiklikler varsa, bunlar ivedilikle tamamlanmalı; sandık seçmen listelerinde  seçmenlerin bu durumları da belirtilmelidir. Bu bilginin anlamı sandık görevlilerine eğitimlerinde mutlaka detaylı olarak anlatılmalıdır. Böylece bir yandan olası usulsüzlükler engellenirken, öte yandan gaip durumda görünen ama hayatta olan depremzedelerin yakınlarına ulaşılması mümkün olacaktır.

  • Başka il ve ilçelerde yaşadıkları halde ikametgâhlarını değiştirmemiş ya da değiştirme olanağı bulamamış depremzedelerin haklarını etkin bir şekilde kullanması için önlemler alınmalı, talep eden yurttaşlarımızın yol ve iaşe giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. 

2023 seçimlerine gidilirken, Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı belirtir, daha önceki seçimlerde olduğu gibi başta Seçim Bilgi Sistemi (SEÇBİS) yazılımı olmak üzere seçim güvenliği konusunda kamuoyunu aydınlatma görevini eksiksiz yerine getireceğimizi duyururuz.

Saygılarımızla,

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2023 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası