Üye Ödenti Borçlarının Yapılandırılması

12 Mart 2023 gün ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”[1] uyarınca hazırlanan “TMMOB’ye Bağlı Odaların Üye Ödenti Borçlarının Yapılandırılması Uygulama Esasları”na göre;
geçmiş yıllara ait ödenti borçlarının yapılandırılmasını isteyen üyelerimiz 31 Mayıs 2023 günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunabilirler. Yapılandırmaya başvuran üyelerimizin ödenti borçları güncel ödenti tutarı olan 50 TL yerine, ödenti borcunun oluştuğu yıllardaki tutarlar üzerinden tahsil edilecektir.

7440 Sayılı Kanun uyarınca;

  • Aidat borcu olan üyelerimizin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Mayıs 2023 günü mesai bitimine kadar ekteki dilekçeyle Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
  • 31 Aralık 2022’ye kadar ödenmesi gerektiği halde 12 Mart 2023 tarihine kadar ödenmemiş olan ödenti borçlarının tamamının birinci ödemesini, Kanunun yayımlanmasını izleyen 3. ayın (30 Haziran 2023) sonuna kadar, kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı en fazla altı eşit ödeme olacak şekilde ödenmesi durumunda, (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde) bu alacaklara uygulanan fer`i alacaklar tahsil edilmeyecek; ödenti borçları hesaplanırken ilgili olduğu yıldaki ödenti tutarları esas alınacaktır.

İlgili Kanun değişikliğinden sonra TMMOB tarafından belirlenen Uygulama Esasları doğrultusunda, Odamızın 27 Mart 2023 günlü Yönetim Kurulu toplantısında sürece ilişkin alınan kararlara göre;

  • Üyelerimizin dilekçeyle başvurması sonrasında hesaplamalar yapılıp yapılandırma tutarları belirlenecek ve ekteki imzalı Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesi alındıktan sonra süreç başlayacaktır. İmzalı başvuru dilekçesi ve ödenti formu olmayan üyelerimizin ödemeleri yapılandırma kapsamında değerlendirilmeyecektir. Her iki formun da orijinal kopyasının kargoyla Odamıza gönderilmesi gerekmektedir. (Adres: Necatibey Cad. No. 88/7 Çankaya – ANKARA)
  • Üye ara yüzü üzerinden çevrimiçi olarak yapılan yapılandırma ödemeleri kabul edilmeyecektir.
  • Dilekçesi olan, borç tutarı yeniden hesaplanıp yapılandırılan ve Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesini imzalayan üyelerimiz ödemelerini Banka kanalıyla ya da Genel Merkez ve İl Temsilciliklerimizi ziyaret ederek nakit ya da kredi kartıyla ödeyebilecektir. Odamızın Bankalarla anlaşması olmaması nedeniyle kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmamaktadır.
  • Yapılandırmadan yararlanan üyelerimizden geçmiş yıllara ait ödenti borçlarının yanında 2023 yılı ödenti borçlarını da kapatmaları beklenmektedir.
  • Yapılandırma taksit tutarları “XXX Sicil Numaralı Üye Yapılandırma Ödemesi X. Taksit” açıklamasıyla aşağıdaki hesap numarasına gönderilecektir.

Genel Merkez -Ankara

Hesap Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

Banka ve Şube: Garanti Bankası Necatibey Şubesi

Hesap No: 130 / 6295846

IBAN: TR76 0006 2000 1300 0006 2958 46

  • Sistemde, geçmiş yıllarda çalışmadıkları dönemlere ait ödenti borcu olan üyelerimiz, çalışmadıkları dönemleri gösteren ve e-devlet üzerinden aldıkları SGK Hizmet dökümlerini başvuru eki olarak iletmeleri durumunda ilgili aylara ilişkin işsizlik muafiyetleri tanımlanacaktır. Aynı şekilde Ana Yönetmeliğimizin “Üyeliğin Askıya Alındığı Durumlar” başlıklı 13. maddesi ve “Üyelik Ödentisi Alınmayacak Durumlar” başlıklı 102. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan üyelerimiz belgelemeleri durumunda üyelik ödentisinden muaf sayılacak ve borç tutarları muaf oldukları dönemler dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  • Odamızın geçmiş yıllara ait ödenti tutarlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

*TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yıllara Göre Ödenti Tutarları

BaşlangıçBitişYılÖdenti Tutarı
(AY)
01.01.202231.12.2022202218,00 TL
01.01.202131.12.2021202115,00 TL
01.01.202031.12.2020202012,50 TL
01.01.201931.12.2019201912,50 TL
01.01.201831.12.2018201812,50 TL
01.01.201731.12.2017201712,50 TL
01.01.201631.12.2016201612,50 TL
01.01.201531.12.2015201512,50 TL
01.01.201431.12.2014201410,00 TL
01.01.201331.12.2013201310,00 TL
01.08.201231.12.201220129,00 TL

Ekler:

Üye Ödenti Borçları Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesi – Haziran 2023’de ödeme başlangıcı

Bağlantılar:
[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312.pdf

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası