Cinsiyet Farklılıklarını Kabul Etme, Eşitliği Benimse!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı WEB sitesinde, 28.02.2023 tarihinde, Sözleşmeli Bilişim Personeli  Alım İlanı (https://www.ktu.edu.tr/personel/duyuru/sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani) yayımlanmıştır. İlanın işe alım ölçütleri arasında “Cinsiyet” bölümü de yer almakta olup, belirtilen iki pozisyon için de yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceği belirtilmektedir. 

İşe alımlarda özellikle kadın/erkek şeklinde cinsiyet belirtilmesi, ülkemizde ve tüm dünyada eşitlik ilkesine aykırı olarak görülmektedir.  Nitekim cinsiyet eşitliği Anayasamızda ve yasalarımızda çeşitli hükümlerle güvence altına alınmıştır.  Buna ek olarak söz konusu ilan 22.01.2004 tarihli Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi genelgesine de aykırıdır. 

Eşitlik ilkesine aykırı olan bu ilanın ivedilikle Siteden kaldırılması, Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı sürecinin Anayasanın 10. Maddesi, Türk Cezana Kanununun 122. Maddesi ve Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi hakkında 21.01.2004 tarihli Başbakanlık Genelgesi hükümlerine uygun olarak yapılması talebimizi Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörüne ve Personel Daire Başkanlığına e-posta ile ilettik.

Oda olarak, eşitlik ilkesine aykırılıktan dönülmezse hukuki süreci başlatacağımızı ve takipçisi olacağımızı duyururuz.

Saygılarımızla,
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası