Her Yönüyle SEÇSİS – Adana

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi) konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir çalışma grubu kurmuştur. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla oluşturulan SEÇSİS Çalışma Grubu, sistemi işlevsel ve teknik açıdan incelemiş, Yüksek Seçim Kuruluyla (YSK’yle) görüşerek meslek alanı ve toplum adına sorular yöneltmiştir.

Yapılan çalışmalarda,
* bilgi sistemi ve insan bileşenlerinin seçim süreçlerindeki yerleri, uygulamadaki riskler,
* sistemin, güvenlik koşulları olan gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkelerine göre değerlendirilmesi,
* adil, demokratik ve güvenli bir seçim için sağlanması gereken denetim mekanizmaları ve bu bağlamda YSK’ye, siyasi partilere ve kamuoyuna yönelik somut öneriler
ortaya konmuştur.

SEÇSİS’e ilişkin kaygıları yanıtlamak, sistemin yapısı ve işleyişi konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve uzman görüşlerini paylaşmak üzere 8 Nisan 2017 Cumartesi günü TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesinde SEÇSİS Çalışma Grubu ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Nuri Aldaş sunum yapacaktır.

Etkinlik herkesin katılımına açıktır.
Konuşmacı:
Cem Nuri Aldaş
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

Yer: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. No : 37/A  ÇUKUROVA – ADANA

* Bilgi Sistemi ve İnsanın Süreçteki Yerleri
* Riskler
* Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik Değerlendirmesi
* YSK’nin, Partilerin, Kamuoyunun Sağlaması Gereken Kontroller

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası