İşgücünün Serbestliğine Engel Olan Sözde Centilmenlik Anlaşmalarını Kınıyoruz!

Kamuoyuna yansıyan haberlerden, çoğu teknoloji sektöründe faaliyet gösteren pek çok firmaya işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik “sözde” centilmenlik anlaşmaları yapılmasından kaynaklı olarak idari para cezaları verildiği öğrenilmiştir.

Büyük oranda meslektaşlarımızın ve diğer bilişim çalışanlarının görev yaptığı bu firmalarda ortaya çıkan uygulamalar maalesef sektör genelinde yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Sendikal örgütlenmenin zaten çok zayıf olduğu, bireysel iş sözleşmesi düzeninin egemen olduğu bilişim sektöründeki bu tip uygulamalar yürürlükteki kanunlara aykırı olmanın yanı sıra emeğin serbest dolaşımına engel olmakta, çalışanların hak kayıplarına zemin oluşturmaktadır.

Emekten yana bir demokratik kitle örgütü olarak söz konusu uygulamaları kınıyor, cezaların daha caydırıcı olması talep ediyoruz. Bu tip uygulamalar sonucu mağdur olan meslektaşlarımızla dayanışmaya hazır olduğumuzu belirtir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası