4. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nı Düzenliyoruz

Dördüncü kez düzenlediğimiz Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK), 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlarken Toplum ve Bilişim”  ana temasıyla organize edilen kurultayımızda; teknolojik gelişmelerin, değişen yaşam biçimlerinin mesleğimizde yarattığı dönüşümü, meslektaşlarımıza etkilerini, bu bağlamda bilgisayar mühendislerinin mesleki, toplumsal ve kültürel sorumluluklarını tartışmak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını irdeleyerek, çözümler üretmek amacıyla bir araya geleceğiz. Kurultayımızın içeriği, oturum başlıkları ve konuları, konuşmacıları, izlencesi (programı), Danışma Kurulunun önerileriyle belirleniyor.

İlkini Boğaziçi Üniversitesinde, ikincisini Hacettepe Üniversitesinde ve üçüncüsünü çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz önceki kurultaylardaki oturumlar ve konuşmaların içerikleri kurultayın web sitesinde yer almaktadır. 18-19 Kasım 2023’te gerçekleşecek olan 4. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı ile ilgili güncel bilgileri de önümüzdeki günlerde bu web sitesinden takip edebilirsiniz:

http://bmk.bmo.org.tr/

© 2023 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası