TMMOB 47. Dönem II. Danışma Kurulu Toplandı

TMMOB 47. Dönem II. Danışma Kurulu 21 Ekim 2023’de Ankara’da TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Üç yüzün üzerinde Danışma Kurulu Üyesi’nin katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB 47. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından  TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL, TMMOB’nin önceki danışma kurulu toplantısı sonrası çalışmaları konusunda bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

Danışma Kurulu Toplantısında saat 12.30’da “Boşuna Okumadık! Mesleğimiz, Ülkemiz ve Geleceğimiz İçin Buradayız!” başlıklı kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama metni için tıklayınız

Danışma Kurulu Toplantısının öğleden sonraki oturumunda Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Cem Nuri ALDAŞ söz aldı ve aşağıdaki konuşmayı yaptı.

Sayın Başkan,

Değerli Danışma Kurulu Üyeleri,

Hepinizi şahsım ve Bilgisayar Mühendisleri Odası adına saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Sözlerime, İsrail’in HAMAS’ın şiddet eylemlerini bahane ederek Filistin halkına yaptığı saldırıları, geçmişten bu yana yürüttüğü işgali ve işlediği insanlık suçlarını kınayarak başlamak istiyorum. Savaşların bir an önce bitirilerek, halkların özgür ve eşit biçimde, barış içinde birlikte yaşadığı bir Ortadoğu dileğimi bu vesile ile bir kere daha ifade ediyorum.

Danışma Kurulumuzun asıl gündemine gelince; Birliğimizin öncülüğünde gerçekleşen “Boşuna mı Okuduk” kampanyasına emek veren Birlik Yönetimimizi, çalışanlarımızı ve odalarımızı kutluyorum. Bu kampanya ile üyelerimizin gerçekten hayatlarına dokunduğumuzu, onların son dönemde giderek ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarını dile getirdiğimizi bizlerle genel siyasal düzlemde çok farklı düşünen meslektaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkilerden de anlayabiliyoruz. Mücadele çağrımızın karşılık bulması mutlaka belli bir zaman alacaktır, ancak bu yönde göstereceğimiz sürekli çabanın bu süreyi kısaltacağına eminim.

Meslek alanımızın nispeten yeniliğinden hareketle “Boşuna mı okuduk” kampanyası çerçevesindeki sorunların daha az yaşandığı düşünülebilir, farklı çalışma biçimlerinin de mümkün olması nedeniyle bir miktar haklılık payı da içermektedir. Ancak yeni mezun işsizliğini özellikle taşra üniversitelerinden mezun olan meslektaşlarımızda son derece yaygın olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca meslek alanımızın dinamikliğinden kaynaklı olarak, ileri yaş işsizliğinin de kendini yavaştan gösterdiğini de eklemek isterim. Dışardan son derece cazip görünen uzaktan ve esnek çalışmanın kimi zaman meslektaşlarımız için bitmeyen mesai saatleri, sürekli yanıt verilmesi gereken e-postalar ve sıkışık zaman planları anlamına geldiğini de meslektaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde gözlemleyebiliyoruz.

Kampanyanın bundan sonraki aşamalarında mühendislik eğitimi konusuna özel önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kamusu ile vakfı ile peş peşe açılan apartman üniversiteleri ile maalesef mühendislik eğitimi giderek değerini kaybediyor. Bu durum mesleki saygınlığımızı yok ediyor, piyasa ise kendisine sunulan geniş havuzun avantajları ile düşük ücretleri, güvencesiz ve sağlıksız iş koşullarını meslektaşlarımıza dayatıyor. Hep aynı örneği veriyorum sıkılanlardan özür dilerim, üniversite giriş sınavında 1 matematik sorusu kaçırınca giremeyeceğiniz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü de var, 1 soru yaparak girdiğiniz de. Bu uçurumu engellemenin yolu “Bu ülkenin mühendisi en az hukukçusu, hekimi kadar değerlidir” diyerek sınavdaki barajın yükseltilmesi, yani 300.000 yerine en azından 150.000’e ya da 100.000’e çekilmesi talebini yükseltmektir. Bizim odalar olarak varoluş sebeplerimizin en önemlilerinden biri mesleğimizin saygınlığını korumaksa, bu gidişata bir dur demek için sesimizi yükseltmek zorundayız.

Mühendislik eğitiminin niteliğinin korunması noktasında özellikle kendi meslek alanımızla ilgili bir sıkıntıyı da sertifika programları oluşturuyor. Özel kuruluşlar tarafından verilen kursların yanında, Bilgi Teknolojileri Kurumu eliyle “1 milyon yazılımcı” v.b. projeleri yürütülüyor, bu şekilde hem gençlere boş umutlar sunuluyor, hem de piyasanın ucuz işgücü hevesi destekleniyor. Merkezi iktidarın bu konuda yaklaşımı ortadayken, bazı “sosyal demokrat” belediyelerin de benzer çalışmalar içinde olduklarını üzülerek gördüğümüzü de eklemek isteriz. Mühendisliğin bir meslek olduğu, bir gerecin kullanımına indirgenemeyeceğini, bunun altyapısının mutlaka teorik ve pratik bir eğitim içinde alınması gerektiğini kampanya dahilinde meslektaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu konuları da tartışacağımız Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’na hepinizi davet ediyoruz

Sözlerime son verirken; bu ülkenin toprağından madenine, üretim tesislerinden elektrik hatlarına, barajlarından yollarına ve illa ki tüm vatandaşlarımızın faydalandığı kamu bilişim sistemlerinden Internet altyapısına her yerinde emeği olan tüm meslektaşlarıma saygılarımı sunuyor, hakları için mücadeleye çağırıyorum.

Saygılarımla,

Cem Nuri ALDAŞ

BMO 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası