Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Geçtiğimiz günlerde 100. yılına erişmesini kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, laik ve modern Türkiye’nin önderi Atatürk’ü ölümünün 85. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk ulusal bir kahraman olarak her zaman saygı ile anılacak, Türkiye’ye ilham vermeye ve yol göstermeye devam edecektir.

Atatürk’ün kazandığı askeri zaferler sadece Türkiye değil, dünya tarihinin de akışını değiştirmiş, gerçekleştirdiği siyasal, kültürel ve sosyal devrimler onu insanlığın gözünde evrenselleştirmiştir. Emperyalizme karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşının önderi olarak ezilen uluslara örnek teşkil ederken, yıllar süren savaşların içinden gelen bir asker olmasına karşın “Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.” sözleri onun asıl özleminin barış olduğunu ortaya koymaktadır.

Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler ve tanımladığı ilkeler, O’nun düşünce gücü ve fikri altyapısının sağlamlığını göstermektedir. Sömürgeleştirilmeye çalışılan bir ülkenin ancak akılcı, bilinçli ve disiplinli bir çalışma ile özgürleşebileceğini, “içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet” idealini gerçekleştirmek için aralıksız devrimler yapılması gerektiğini belirtmiş ve bu uğurda çaba göstermeyi gelecek kuşakların önüne bir görev olarak koymuştur.

Atatürk’ün mirası, “Hayatta en gerçek yol göstericinin bilim” olduğunun bilinci ile modern, demokratik ve laik bir ulus olma çabasında olan Türkiye’ye rehberlik etmeye devam edecektir.

Saygıyla anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası