Anayasa Yok Sayılamaz! Anayasa ve Hukuk Düzeni Tüm Yurttaşların Güvencesidir!

Anayasa Mahkemesi tarafından 25 Ekim 2023’te Gezi tutuklusu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen yeniden yargılama ve tahliye kararı; önce alt mahkeme, ardından Yargıtay tarafından yok sayılmış, yargının yürütmenin emrine girdiği ve kişisel öç alma isteğinin bir aracı haline geldiği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Hiçbir kurumun hukukun ilkelerini hiçe sayıp anayasal düzene karşı tavır alması kabul edilemez.

Hukuk devleti, tarafsız ve bağımsız yargı ve kanun önünde eşitlik tüm yurttaşların vazgeçilmez güvencesidir. Bu temel ilkelerin göz göre göre çiğnenmesi, kararların yürürlükteki hukuk düzeni ve somut kanıtlar yerine güç odaklarının talepleri doğrultusunda alınması, sadece siyasilerin ya da herhangi bir davada taraf olanların değil tüm toplumun devletin temel işlevlerinden olan adalete olan inancını zedelemekte, hukuk dışı yol ve yöntemlerin önünü açmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, keyfi uygulamalarla adaletin yok edilmesini, başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılamaz hale gelmesini, bir arada yaşamamızın koşullarını belirleyen toplumsal sözleşmemizin, yani Anayasa’nın ayaklar altına alınmasını kabul etmiyoruz. Tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı, hukuk dışı uygulamalara karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası