Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminin Bilime Düşman Tutumu Kabul Edilemez!

Basına ve kamuoyuna; 

Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yıl önce üniversite dışından “kayyum” rektör atanması ile başlayan kadrolaşma uygulamaları, liyakate aykırı atamalar ve üniversitenin asli unsurları olan akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanları üzerindeki baskılar artarak devam etmektedir. 

Son olarak üniversitenin en büyük araştırma merkezi olan Teleiletişim ve Enformatik Araştırma Merkezi binasının boşalttırılarak idari birimlere tahsis edildiği, Faraday kafesi ile yalıtılmış odanın kullanım dışı bırakıldığı, kablosuz ağlar ve uydu iletişimi araştırma laboratuvarı, sensörlerle donatılmış akıllı ortam laboratuvarı gibi gelişmiş sistemlere ait bazı donanımların apar topar çöp torbaları ile taşındığı öğrenilmiştir. Üniversitenin akademisyenleri tarafından yürütülen farklı araştırma projelerinden yaratılan kaynaklar üzerinden oluşturulan, tele-iletişim ve enformatik alanlarında araştırmacı ve akademisyen yetiştirme amacını taşıyan bu önemli laboratuvar altyapısının keyfi bir kararla en küçük bir özen gösterilmeden taşınarak yok edilmeye çalışılmasını kınıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimini kaynak kullanımında şeffaflık, gereksinime uygunluk ve liyakat ilkelerine uygun davranmaya, kararları alırken ilgili tüm üniversite bileşenlerinin ve kamu adına denetim görevini üstlenen meslek odalarının katılımını sağlamaya davet ediyoruz. 

 Saygılarımızla,

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 

6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası