Kamuda İşe Alımlardaki Haksızlıklara Son Verilmelidir!

Basına ve kamuoyuna;

Son günlerde sosyal medya aracılığı ile ülke kamuoyuna yansıdığı üzere; Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’nde istihdam edilecek büro personeli için bir iş ilanı üniversitenin Web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Söz konusu ilanla ilgili olarak aşağıda konuları kamuoyunun bilgisine sunmayı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak görev biliriz.

  1. İlanda sözü edilen yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb. detaylı özelliklerin tümünü karşılayan, ilanda belirtilen çok farklı konulardaki sertifikaların tümüne sahip aday sayısının çok fazla olmayacağı düşünüldüğünde, ilanın deyim yerindeyse adrese teslim nitelik taşıdığı ve kamu yönetiminde şeffaflık ve eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu görülmektedir.
  2. Kanunun doğrudan belirttiği zorunlu durumlar haricinde; iş ilanlarında cinsiyet belirtilmesinin gerek yerel mevzuata gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu açıktır. Benzer şekildeki pek çok ilana gerek odamız gerek diğer kişi ve kurumlar tarafından yapılan itirazların kimi yürütme kimi yargı tarafından yerinde bulunarak işe alım süreci iptal edilmiştir.
  3. Söz konusu personelin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda çalışacağı belirtilmiş olup, aranan sertifika ve niteliklerin meslek alanımız kapsamına girdiği görülmektedir. Öncelikle, ilanda sözü geçen nitelikleri haiz bir personelin Büro Personeli unvanı ile çalıştırılması doğru değildir, bu bir hak gaspı anlamına gelmektedir. En önemlisi, bu görevleri yerine getirecek bir personelin ilanda belirtildiği gibi herhangi bir lisans eğitimi mezunları arasından değil, meslektaşlarımız olan Bilgisayar Mühendisliği ve bağlı alanlardan mezun olanlar arasından seçilmesi gerekmektedir. Sertifikalar mühendislik lisans eğitiminin alternatifi olarak sunulamaz, bunu kendisi de Bilgisayar Mühendisliği alanında eğitim veren bir üniversitenin yapması hiç kabul edilemez.

Bu gerekçelerden hareketle, iş ilanının süratle iptal edilmesini, işe alım sürecinin yukarıda belirttiğimiz hususlar dikkate alınarak yürütülmesini ve liyakat esas alınarak sonuçlandırılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

6. Dönem Yönetim Kurulu

Cinsiyet Farklılıklarını Kabul Etme, Eşitliği Benimse konulu 18 Mart 2023 günlü açıklamamız

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası