KENTİMİZİN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİ OLALIM!

YEREL SEÇİMLERDE OYLARIMIZI KULLANALIM!

SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM!

KENTİMİZİN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİ OLALIM!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve odaları olarak demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışını vazgeçilmez önemde görmekte, bu anlayışla kentlerimizin yönetiminde bilimin, tekniğin, hukukun ve kamu yararının esas alınması için gerekli çabayı hem seçim sürecinde hem de seçilenlerin görev süresi boyunca göstermekteyiz.

Aklın ve bilimin dışlanması, şehir planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin gerektirdiği mesleki denetimin ve bilimsel-teknik kriterlerin devre dışı bırakılması, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin birer prosedür haline getirilmesi nedeniyle ülkenin hemen her noktasında seller, toprak kaymaları, otoyolların çökmesi, hafriyat sırasında çöken binalar gibi olağandışı olaylar sıradan hale gelmiş, doğa olayları ağır can ve mal kayıplarının yaşandığı afetlere dönüşmüştür. Bunların en son örneğini maalesef 6 Şubat 2023’te on binlerce yurttaşımızı yitirdiğimiz depremlerde yaşadık.

Birliğimiz ve bağlı odaları olarak, kentlerimizde var olan sorunların aşılmasını; sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini; kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini; kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmekteyiz. Bu anlayışa ilişkin detaylar TMMOB Yerel Seçim Bildirgesinde yer almaktadır. Tüm adayları TMMOB Yerel Seçim Bildirgesinde yer alan hususlar konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bilgi teknolojilerinin yerel yönetimler tarafından kamu yararı için kullanılması noktasında her türlü desteğe hazır olduğumuzu da ifade etmek isteriz.

Yerel seçimler öncesinde kamuoyuna yansıyan pek çok haberde seçmen kaydırmaları yapıldığı, binalarda çok sayıda seçmen kaydedildiği ve sandık başında seçmen iradesini sakatlayan tutum ve davranışlar planlandığı ileri sürülmektedir. Bütün siyasi partileri bu tür haberlere karşı duyarlı olmaya ve seçmen listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz.

Öte yandan gelişen yapay zekâ teknolojisinin ve İnternetin, seçim sonuçlarını etik dışı yöntemlerle etkilemek üzere kullanılabileceği konusunda da vatandaşlarımızı uyarmayı bir borç biliyoruz. Sosyal medyanın temel haber ve paylaşım kaynağı haline gelmesinden beri yalan ya da çarpıtılmış haberler, “DeepFake” (DerinSahte) teknolojisi ile üretilmiş video ve ses kayıtları çok hızlı yayılmaktadır. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak; geçmişte yaptığımız uyarıları tekrarlıyor, yanıltıcı içeriklerle mücadele yolları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi, bu türden girişimlere karşı yurttaşlarımızın iletişim ve haber alma haklarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Son olarak, tüm meslektaşlarımızı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanarak kentlerimizin bilimin, tekniğin, hukukun ve kamu yararının esas alınarak yönetilmesi için tavır almaya, sandık kurullarında ve siyasi partilerin bilgi işlem merkezlerinde görev alarak seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması için katkı sunmaya ve seçim sonrasında seçilecek yönetimlerin kamu adına denetimi için Odamıza ve Birliğimize destek vermeye davet ediyoruz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

7. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası