BMO 7. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

16-17 Mart 2024’te gerçekleştirilen Bilgisayar Mühendisleri Odası 7. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda göreve gelen Oda Yönetim Kurulu, 21 Mart 2024’te ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı. Yönetim Kurulu üyelerinin ilk toplantıda oybirliğiyle aldığı kararla Yönetim Kurulundaki görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

Başkan: Cem Nuri ALDAŞ
Başkan Yardımcısı: Zühre KORDON AKIN
Yazman: İbrahim İzlem GÖZÜKELEŞ
Sayman: Ferzan YALKUT
Üye: İlhami TÜRKDOĞAN
Üye: Eren Can DİKME
Üye: Ezgi EKİZ EMİROĞLU

Yedek Üyeler:
Zeliha İlke SELVİ
Mehmet YAZICI
Ekin KAZAN
Fuat YELKEN
Erman OLCA
Armağan KILIÇ
İdil Zeynep ALEMDAR

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası