BMO Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın mesleki faaliyetlere yönelik olarak düzenlediği eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, kayıtlarının tutulması ve ilgili eğitim belgelerinin oluşturulması işlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturularak yerine getirilmesini amaçlayan TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği 20 Nisan 2024 gün ve 32523 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği,

  • Düzenlenecek eğitimlerin konu ve içeriklerinin saptanması,
  • Programlarının yapılması,
  • Eğitmenlerinin belirlenmesi
  • Eğitimlerle ilgili başvuruların alınması
  • Gerçekleştirilen eğitimlerin ve sonuçlarının kayıtlarının tutulması

işlerinin usul ve esaslarını belirler. Ayrıca tüm bu işleri yürütmek üzere Odamız bünyesinde kurulacak Meslek İçi Eğitim Merkezi BMO Akademi’nin kurumsal yapısı ve işleyişine ilişkin kuralları tanımlar.

“TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği”ne buradan erişebilirsiniz.

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası