Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

BMO Genel Merkezi
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
Başkan: Yümni Mutlu Payaslıoğlu (294)
Raportör: Meltem Arpacı (4683)
Fikret Akman (241)
Cem Nuri Aldaş (495)
Demet Kaya Ayanoğlu (907)
Taylan Özgür Yıldırım (1427)
Veysel Karani Ece (4506)
Hakan Özkaya (5532)
Onur Bostancı (6232)
 
BMO İstanbul Temsilciliği
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
Başkan: Meltem Şahin (3936)
Raportör: Törehan Yıldırır (3215)
Onur Kasım (2635)
 
BMO İzmir Temsilciliği
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
Başkan: İbrahim Emrah Özgün (1204)
Raportör: Müslüm Serdar Akis (4885)
Okan Öztürkmenoğlu (1994)
Osman Zeki Ergin (4314)
Eylem Hasırcı (5335)

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

BMO Genel Merkezi
BMO Öğrenci Üye Komisyonu
Başkan:
Raportör:
Adil Güneş Akbaş (2656)
Ali Can Ulusaler (4606)
Gökhan Sakar (5204)
 
BMO İstanbul Temsilciliği
BMO Öğrenci Üye Komisyonu
Başkan: Eren Can Dikme (4242)
Raportör:
Muhammet Budak (5250)

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

BMO Genel Merkezi
Eğitim Komisyonu
Başkan: İsmail İlker Tabak (59)
Raportörler: Selda Barbaros (4893),                       Rabia Ruken Kart (5709)
Gülin Onat Bayır (236)
Sadık Nazik (1320)
Hakan Çağlar (3511)
Osman Zeki Ergin (4314)
Cihan Ünal (4317)
Baki Osman Bekgöz (5339)
Onur Bostancı (6232)
 
BMO İstanbul Temsilciliği
Eğitim Komisyonu
Başkan: Ezgi Efe (4662)
Raportör: Mehmet Sabri Şenol (5812)
İlhan Çetin (5662)
 
BMO İzmir Temsilciliği
Eğitim Komisyonu
Başkan: Fatih Mehmet Kılıç (5281)
Raportör: Müslüm Serdar Akis (4885)
İbrahim Emrah Özgün (1204)
Özge Kart (4112)

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

BMO Genel Merkezi
Kadın Mühendisler Komisyonu
Başkan: Ezgi Pekşen Soysal (2560)
Raportör: Hazal Kaya (5937)
Seçil Nur Arı (4776)
Gizem Akdağ (5077)
Ezgi Ekiz (5368)
 
BMO İstanbul Temsilciliği
Kadın Mühendisler Komisyonu
Başkan: Gamze Gürşün (5277)
Raportör: Özlem Uğur (5775)
Meryem Gündoğdu (3128)
Ekin Kazan (4663)
Seda Kurt (4980)
Sevcan Karakuş (4995)
Gizem Lermi (5695)
 
BMO İzmir Temsilciliği
Kadın Mühendisler Komisyonu
Başkan:
Raportör:
Hatice Gözde Demirci (955)
Güler Sağıt (1073)
Özge Kart (4112)
Çağla Çınar (4716)
Ezgi Özen (5279)
İlknur Kurban (5911)
Rabia Hatapoğlu (5987)

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

BMO Genel Merkezi
Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu
Başkan: Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu (1181)
Raportör: Naciye Çakır (4019)
Mustafa Kemal Özkazanç (49)
İsmail İlker Tabak (59)
Alper Pahsa (1582)
Arzu Kütükcü (1624)
Okan Öztürkmenoğlu (1994)
Hülya Küçükaras (2534)
Ali Can Ulusaler (4606)

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

BMO Genel Merkezi
Özgür Yazılım Komisyonu
Başkan: Adil Güneş Akbaş (2656)
Raportör: Hazal Kaya (5937)
Hakan Murat Kibar (1089)
Ahmet Çağlar Demirtaş (1129)
Erkan Kesen (2648)
İlhan Çiçek (3823)
Agit Oktay (4787)
Hüseyin Bilgili (5403)
Servet Taş (5602)
 
BMO İzmir Temsilciliği
Özgür Yazılım Komisyonu
Başkan: Yasin Babaoğlu (4911)
Raportör: Fatih Mehmet Kılıç (5281)
Ali Yıldız (4887)

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur.

BMO Genel Merkezi
Siber Güvenlik Komisyonu
Başkan: Ali Çetinkaya (1384)
Raportör: Agit Oktay (4787)
Hakan Murat Kibar (1089)
Taylan Özgür Yıldırım (1427)
Oktay Dursun (1632)
Cihat Keleş (2242)
Barış Özel (2701)
Elif Şengüleş Çelebi (3054)
İlhan Çiçek (3823)
Veysel Karani Ece (4506)
Gökhan Sakar (5204)
Eylem Hasırcı (5335)
Hakan Özkaya (5532)
Murat Ayanoğlu (5586)
Servet Taş (5602)
Cihan Mehmet Doğan (5641)
Onur Bostancı (6232)
 
BMO İstanbul Temsilciliği
Siber Güvenlik Komisyonu
Başkan: Onur Kasım (2635)
Raportör: Muhammed Bıldırcın (3403)
Eser İnan Arslan (3787)
Mahmut Ertan (4307)
Mehmet Ali Savaş (4746)
Yasir Günaydın (5778)

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin bir araya gelerek tanışması, bilgi ve deneyimlerini paylaşması, bu yolla dayanışma ve güçbirliğimizin artırılması amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirir. Bilişim tarihimiz ve ilgi alanımıza giren güncel gelişmelerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişime de katkıda bulunacak konuların işlendiği söyleşiler, buluşmalar düzenler.

BMO Genel Merkezi
Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Başkan: Seçil Nur Arı (4776)
Raportör: Ali Can Ulusaler (4606)
Özgür Gölpunar (819)
Gizem Akdağ (5077)
Furkan Hasdemir (5793)
 
BMO İstanbul Temsilciliği
Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Başkan: Özgül Çalışkan (1392)
Raportör: Necmi Kılıç (5182)
Ender Ahmet Yurt (2537)
Sevcan Karakuş (4995)
İlknur Kurban (5911)
 
BMO İzmir Temsilciliği
Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu ile
ortak çalışma yürütülür.
Mustafa Özgür Uğur (3331)
Barış Barışcı (5620)
Fehmi Özkaner (6205)

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim gereksinimlerinin özgürlük, gizlilik, güvenlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde tutularak karşılanmasını hedefler. Toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Meslek alanına ilişkin güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararını gözeterek değerlendirir, bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunur. Sansür ve erişim engellerine ilişkin bilinç yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar yapmayı, yayınlar çıkarmayı hedefler.

BMO Genel Merkezi
Toplum İçin Mühendislik Komisyonu
Başkan: Ali Haydar Can Sümer (1558)
Raportör: Ezgi Ekiz (5368)
Barış Özel (2701)
Tuna Demirkazık (4012)
Emine Aydın (5381)
Bilge Su Erdoğan (5976)

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili yönerge, kitapçık, broşür vb. hazırlar.

BMO Genel Merkezi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu
Başkan: Duygu Kabakcı (4565)
Raportör: Hayrullah Doruk Fişek (5842)
İlker Kalaycı (1596)
Adil Güneş Akbaş (2656)
Hayriye Hazal Ünlü (3662)
Ekin Kazan (4663)
Hüseyin Erkan Acun (5991)

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Oda’dan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Kamu ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

BMO Genel Merkezi
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
Başkan: Emine Aydın (5381)
Raportör: Özgür Gölpunar (819)
Mustafa Kemal Özkazanç (49)
Cem Nuri Aldaş (495)
Taylan Özgür Yıldırım (1427)
Adil Güneş Akbaş (2656)
Hüseyin Bilgili (5403)
 
BMO İzmir Temsilciliği
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
Başkan: Barış Barışcı (5620)
Raportör: Rabia Hatapoğlu (5897)
Mustafa Özgür Uğur (3331)
Fehmi Özkaner (6205)

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Oda’nın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge) hazırlar; BMO’nun ilgi alanına giren ulusal mevzuatı (dijital deliller, e-ticaret sitelerinin güvenliği, erişim engellemeleri vb.) inceleyerek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturur, düzenlemeler önerir. Önceki dönemde taslakları oluşturulan ya da hazırlanması hedeflenen yönetmelik ve yönergelerin (Oda Personel Yönetmeliği, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği, Öğrenci Komisyonu Yönergesi, Üyelerin Kişisel Verilerinin Korunması Yönergesi, Bilgi Güvenliği Yönergesi, İşyeri Temsilciliği Yönergesi, Bilim Kurulu Yönergesi) çalışmalarını sürdürerek yürürlüğe girmelerini amaçlar.

BMO Genel Merkezi
Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu
Başkan: Meltem Arpacı (4683)
Raportör: Naciye Çakır (4019)
Uğur Kocager (4395)

BMO 3. Dönem Komisyonları
BMO 2. Dönem Komisyonları
BMO 1. Dönem Komisyonları

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası