İmza Kampanyası için son 6 gün!

BMO İmza KampanyasıBilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluş çalışmaları kapsamında, bilgisayar mühendislerinin tabandan gelen taleplerini somutlaştırmak amacıyla imza kampanyası başlatılmıştır.  Kampanya süresince toplanan imzalar Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda 23-24-25 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek Elektrik Mühendisleri Odası Genel Kurulu’na sunulacaktır.

Belgenin resmi nitelik taşıması için ıslak imza kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle imza formu, bireysel form ve toplu liste olarak, EMO üyesi olanlar, olmayanlar, ve öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

İmzalar Nasıl Toplanacak?

 1. Uygun liste veya form  çıktısını alınarak, iş yerinizde çalışmakta olan bilgisayar mühendislerine, üniversitenizde bilgisayar mühendisliği öğrencilerine imzalatılacaktır veya şahsi olarak imzalanacaktır.
 2. Toplanan imza listesi ve formları, aşağıdaki iletişim bilgilerine posta, faks veya taranmış olarak e-posta yoluyla gönderilecektir :
  TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
  Adres: Ihlamur Sokak No:10 Kızılay/ANKARA
  Faks: 0312 417 3818
  E-posta: bm@emo.org.tr
 3. Eğer iş yerinde/üniversitede liste olarak imza toplandıysa; kurum, iletişim bilgileri ve toplanan imza sayısının da yer alacağı,  bilgilendirme e-postası bm@emo.org.tr adresine gönderilecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması için önem arzeden bu kampanyaya, tüm meslektaşlarımızın katılımını ve desteğini istiyor, çevrelerine duyurarak yaygınlaştırmalarını bekliyoruz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası