EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu’nda Görev Dağılımı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Dönem Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 7 Nisan 2012 tarihinde yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi;
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neriman Usta
Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet Bozkırlıoğlu
Yönetim Kurulu Yazmanı İrfan Şenlik
Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Karaçay
Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Koç
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaymakçıoğlu

EMO 43. Olağan Genel Kurulu‘nun ardından seçilen Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu ilk toplantılarını 7 Nisan Cumartesi günü yaparak görev dağılımını gerçekleştirdiler. EMO Onur Kurulu Başkanlığı‘na M. Asım Rasan, Raportörlüğe Metin Telatar ve Yaşanur Kaya; EMO Denetleme Kurulu Başkanlığı‘na Gıyasi Güngör seçildi.

EMO 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı‘na seçilen Cengiz Göltaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü‘nden 1987 yılında mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü‘nde 1988 yılından beri çalışmakta olan Göltaş, EMO Ankara Şubesi‘nde 1990-1992 döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği, EMO 35 ve 36. Dönem yönetim kurullarında başkan yardımcılığı, 38. Dönem Yönetim Kurulu‘nda Başkan, 40. Dönem Yönetim Kurulu‘nda Yazman, 42. Dönem Yönetim Kurulu‘nda da Başkan olarak seçilmişti.

EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı‘na seçilen Neriman Usta, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü‘nden mezun olduktan sonra PTT-Türk Telekom‘da görev yaptı. Türk Telekom‘un özelleştirilmesi sonrası İller Bankası‘nda 2011 yılına kadar çalıştı. Neriman Usta, EMO Bursa Şubesi‘nde 3. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve 12. Dönem Yazman Üyeliği yaptı.

EMO Yönetim Kurulu Yazmanlığı‘na gelen Mehmet Bozkırlıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Bölümü‘nden mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi‘nde “İşletme” ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü‘nde “Enformasyon Sistemleri Yönetimi ve Tasarımı” konularında yüksek lisans yaptı. Bozkırlıoğlu, 1998 yılından beri özel bir şirkette Uzman Sistem Mühendisi olarak çalışmaktadır. Bozkırlıoğlu, EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu‘nda Yedek Üye, 42. Dönem Yönetim Kurulu‘nda Üye olarak seçilmişti.

EMO Yönetim Kurulu Saymanı olan İrfan Şenlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü‘nden mezun olduktan sonra KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü‘nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Şenlik, 1993 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‘nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. EMO Trabzon Şubesi‘nde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, EMO Samsun Şubesi‘nde 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İrfan Şenlik, 42. Dönem EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçilmişti.

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Karaçay, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi‘nden 1983 yılında mezun oldu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘ndan 2006 yılında emekli olan Karaçay, halen proje ve yapı denetçisi olarak çalışmaktadır. 1974-1980 yılları arasında Turizm İş-Oleyis (DİSK) İTÜ İşyeri Temsilcisi ve Eğitim-Örgütlenme Kurulu Üyesi, 1981-1984 yılları arasında Yeni Turizm İş Sendikası‘nda İşyeri Temsilcisi olarak görev alan Karaçay, 1992-2006 yılları arasında kamu çalışanları sendikaları Yapı Yol Sen ile Enerji Yapı Yol Sen İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. 1999-2001 yılları arasında KESK Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. EMO İstanbul Şubesi‘nde 1990 yılında Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 2004-2006 yıllarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2008-2010 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanı, 2001-2012 yılları arasında yine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Koç, Gazi Üniversitesi‘nden 1984 yılında mezun olduktan sonra çeşitli özel sektör kuruluşlarında elektrik mühendisi olarak görev yaptı. EMO 13. Dönem Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Odanın değişik dönemlerinde Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçildi. 2002-2004 yılları arasında EMO Ankara Şubesi‘nde Teknik Müdür olarak görev yaptı. Halen kendi adına Serbest Müşavir Mühendis olarak çalışmaktadır.

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaymakçıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisi olarak mezun olduktan sonra şantiye mühendisliği ve kısa bir süre belediyede kontrol mühendisi olarak görev yaptı. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü‘nde 16 yıl çalıştı. TBMM‘de 2 yıl danışmanlık yaptıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü‘nde çalışma hayatına devam etmektedir. Enerji alanı yoğunluklu olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış makaleleri ve 2 kitabı bulunmaktadır.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası