BMO Yeni Dönemi: Görev Dağılımı ve Üyelerimize Çağrı

bmo_yk_3

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Olağan Genel Kurulu 12 – 13 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, Genel Kurul tarafından seçimle göreve gelen Oda Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak çalışmalara başlamıştır. İlk toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile aldığı karara göre, Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir;

Başkan: Birkan SARIFAKIOĞLU
Başkan Yardımcısı: Meltem YILDIRIM EKİCİ
Yazman: Oktay DURSUN
Sayman: Cem Nuri ALDAŞ
Üye: Ezgi PEKŞEN SOYSAL
Üye: Özgen MUZAÇ
Üye: Ümit ATEŞ

Yedek Üyeler:
Gözde AKGÜN DEMİRCİ
Volkan TOKMAK
Seda ALTIOKOĞLU
Emre Deniz ÖZER
Irmak DOĞAN
Utku ALTAN
Ekin KAZAN

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilgisayar Mühendisleri Odası, ihtiyacın ötesinde bir zorunluluk haline gelmesi ve meslektaşlarımızın desteğiyle 2012 yılında kurularak çalışmalara başlamıştır. Geçmişten bugüne önemli adımlar atılmış olsa da, meslektaşlarımıza, meslek alanımıza dair yapılacak çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.

Mesleğimizin hayatın hemen hemen her alanına nüfuz etmesi, uygulanan yanlış bilişim politikaları, mühendislik eğitimine dair problemler, orantısız olarak artan mezun sayısı, açılan bölümler, ağırlaşan çalışma şartları ve diğer sorunlarımız; Odamızın, Yönetim Kurulumuzun, meslektaşlarımızın; kısaca bir bütün olarak  hepimizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereğini sadece Yönetim Kurulu olarak değil, üyelerimizin de Oda işleyiş ve üretim süreçlerinin bir parçası olduğu bir yöntemle yerine getirmek için hep birlikte  çalışmayı hedefliyoruz. Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi ilkesiyle; meslektaşlarımıza karşı sorumluklarımızın yanı sıra ülkemize ve topluma karşı sorumluklarımızı da yerine getirmeyi bir görev olarak görüyor, TMMOB’nin toplumcu mühendislik geleneğini meslek alanımızda da hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağımızı açıkça ifade ediyoruz.

BMO 3. Olağan Genel Kurulunda yürütülen tartışmalar, alınan kararlar ve hazırlanan Sonuç Bildirgesi Yönetim Kurulumuzun önüne önemli görevler koymuştur. Genel Kurul süreçlerinde yer alarak bu çalışmalara katkı veren ve bizleri Oda organlarında görevlendiren tüm meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Genel Kurul iradesini önümüzdeki dönem boyunca hayata geçirmek için Genel Kurul Sonuç Bildirgesinde yer alan çağrıyı tekrar ediyoruz;

“Meslek onurumuza, odamıza sahip çıkmak için,
Bu ülkede özgür ve eşit bireyler olarak yaşamak için,
Çocuklarımıza  onurlu bir gelecek bırakmak için,
Gezi’de yeşerttiğimiz düşü Odamızda büyütmek için,
Güneşin gökyüzünden hiç eksik olmadığı bu güzelim ülkeyi karanlığa  teslim etmemek için,
Tüm üyelerimizi biz olmaya,
Bilgisayar Mühendisleri ile birlik olmaya çağırıyoruz!”

BMO 3. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası